GT0F5 Zakládání staveb

Přírodovědecká fakulta
podzim 2010 - akreditace
Rozsah
3/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Masopust (přednášející), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
( G2121 Inženýrská geologie || G2121k Inženýrská geologie ) && GT0F2 Mechanika zemin
Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/16, pouze zareg.: 0/16
Jiné omezení: Nutno zapsat též na VUT
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl předmětu: * Naučit studenty navrhovat plošné a hlubinné základy pro různé geotechnické kategorie. * Naučit studenty navrhnout bezpečně a ekonomicky stavební jámu. * Seznámit studenty s moderními způsoby zakládání staveb, zlepšování podloží. Úvod do zakládání – podklady. Metodika mezních stavů,geotechnické kategorie. Základy plošné, patky, pasy, desky. Návrh a posouzení plošných základů – 1. mezní stav, 2. mezní stav. Zlepšování vlastností základové půdy pro plošné zakládání – štěrkové polštáře. Základy hlubinné – rozdělení prvků. Kesony a studny. Piloty – rozdělení (displacement, replacement). Piloty vrtané a CFA – technologie provádění. Výpočet osově zatížených vrtaných pilot – mezní únosnost, mezní zatěžovací křivka. Piloty předrážené – technologie provádění. Piloty vibrotlakové. Mikropiloty – druhy, technologie provádění, využití. Podzemní stěny a lamely – technologie provádění a jejich využití. Kotvy – rozdělení, návrh a provádění, napínání kotev. Trysková injektáž – technologie provádění, využití. Stavební jámy a jejich roubení. Pažení záporové, pilotové stěny, podzemní stěny. Statický výpočet roubení stavebních jam. Odvodňování stavebních jam. Podchycování základů.
Osnova
  • 1. Úvod do zakládání . Metodika mezních stavů,geotechnické kategorie. Základy plošné, patky, pasy, desky. 2. Návrh a posouzení plošných základů – 1. mezní stav, 2. mezní stav. 3. Zlepšování vlastností základové půdy pro plošné zakládání štěrkové polštáře. 4. Základy hlubinné – rozdělení prvků. Kesony a studny. 5. Piloty – rozdělení (displacement, replacement). Piloty vrtané a CFA – technologie provádění. 6. Výpočet osově zatížených vrtaných pilot – mezní únosnost, mezní zatěžovací křivka. 7. Piloty předrážené – technologie provádění. Piloty vibrotlakové. 8. Mikropiloty – druhy, technologie provádění, využití. 9. Podzemní stěny a lamely – technologie provádění a jejich využití. 10.Kotvy – rozdělení, návrh a provádění, napínání kotev. 11.Trysková injektáž – technologie provádění, využití. 12.Stavební jámy a jejich roubení. Pažení záporové, pilotové stěny, podzemní stěny. 13.Statický výpočet roubení stavebních jam. Podchycování základů.
Informace učitele
Základní literatura předmětu: MASOPUST, Jan: Vrtané piloty, Čeněk a Ježek, Praha, 1994 SMOLTCZYK, U. a kol.: Grundbau - Taschenbuch 1. a 2. díl (5. vydání), Ernst & Sohn, Berlin, 1996 BAŽANT, Zdeněk: Zakládání staveb, SNTL Praha, 1972
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.