GT0F5 Zakládání staveb

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
3/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Masopust (přednášející), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
Mgr. Martin Knížek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Martin Knížek, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( G2121 Inženýrská geologie || G2121k Inženýrská geologie )
Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Nutno zapsat též na VUT
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl předmětu: * Naučit studenty navrhovat plošné a hlubinné základy pro různé geotechnické kategorie. * Naučit studenty navrhnout bezpečně a ekonomicky stavební jámu. * Seznámit studenty s moderními způsoby zakládání staveb, zlepšování podloží.
Výstupy z učení
Po úspešném dokončení kurzu by měl být student schopen: - navrhovat plošné a hlubinné základy pro různé geotechnické kategorie. - navrhnout bezpečně a ekonomicky stavební jámu. - orientovat se v moderních způsobech zakládání staveb a zlepšování podloží.
Osnova
 • 1. Úvod do zakládání . Metodika mezních stavů,geotechnické kategorie. Základy plošné, patky, pasy, desky.
 • 2. Návrh a posouzení plošných základů – 1. mezní stav, 2. mezní stav.
 • 3. Zlepšování vlastností základové půdy pro plošné zakládání štěrkové polštáře.
 • 4. Základy hlubinné – rozdělení prvků. Kesony a studny.
 • 5. Piloty – rozdělení (displacement, replacement). Piloty vrtané a CFA – technologie provádění.
 • 6. Výpočet osově zatížených vrtaných pilot – mezní únosnost, mezní zatěžovací křivka.
 • 7. Piloty předrážené – technologie provádění. Piloty vibrotlakové.
 • 8. Mikropiloty – druhy, technologie provádění, využití.
 • 9. Podzemní stěny a lamely – technologie provádění a jejich využití.
 • 10.Kotvy – rozdělení, návrh a provádění, napínání kotev.
 • 11.Trysková injektáž – technologie provádění, využití.
 • 12.Stavební jámy a jejich roubení. Pažení záporové, pilotové stěny, podzemní stěny.
 • 13.Statický výpočet roubení stavebních jam. Podchycování základů.
Literatura
  doporučená literatura
 • MASOPUST, Jan. Speciální zakládání staveb. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 141 s. ISBN 8021427701. info
 • BAŽANT, Zdeněk. Zakládání staveb. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1960. 310 s. info
  neurčeno
 • WEIGLOVÁ, Kamila. Mechanika zemin. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 186 s. ISBN 9788072045075. info
 • MASOPUST, Jan. Speciální zakládání staveb. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. 150 s. ISBN 8072044893. info
 • WEIGLOVÁ, Kamila, Věra GLISNÍKOVÁ a Jan MASOPUST. Mechanika zemin a zakládání staveb pro kombinované studium. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. 157 s. ISBN 8021423765. info
 • BAŽANT, Zdeněk. Zakládání staveb. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1960. 310 s. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.