EN

PřF:Bi5008 Bakalářská práce I. - Informace o předmětu

Bi5008 Bakalářská práce z matematické biologie I.

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/5. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí bakalářské práce (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk || JA001A Odborná angličtina - zkouška || JAB05 Angličtina pro biology-zkouška || JAB01 Angličtina pro biology I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání bakalářské práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu (a kurzu navazujícího) zajistí, že student odevzdá bakalářskou práci odsouhlasenou vedoucím.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za úspěšný postup v přípravě bakalářské práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět absolvují studenti Matematické biologie na katedrách dle zvoleného tématu bakalářské práce.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi5008