Bi5401 Bakalářská práce MBG I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí bakalářské práce (přednášející)
prof. RNDr. Jana Řepková, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tibor Botka, Ph.D. (pomocník)
prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (pomocník)
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (pomocník)
Mgr. Radka Dopitová, Ph.D. (pomocník)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (pomocník)
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (pomocník)
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. (pomocník)
doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. (pomocník)
doc. RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (pomocník)
doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc. (pomocník)
RNDr. Alena Kuderová, CSc. (pomocník)
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (pomocník)
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jarmila Navrátilová, Ph.D. (pomocník)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat. (pomocník)
prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (pomocník)
doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc. (pomocník)
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Jan Škoda, Ph.D. (pomocník)
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (pomocník)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk || JA001A Odborná angličtina - zkouška && NOW ( Bi5311 Bakalářský seminář MBG/LG I )
Molekulární biologie a genetika živých systémů Základní metody molekulární biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět bakalářská práce MBG I je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání bakalářské práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzů navazujících) zajistí, že studenti odevzdají rešeršní práci dle zadaného tématu s problematikou z oblasti molekulární biologie a genetiky člověka, živočichů, rostlin, bezobratlých, virů a prokaryot. Cílem předmětu je shrnout, reprodukovat a analyzovat poznatky shromážděné ke konkrétnímu tématu. Po absolvování tohoto kurzu (a kurzu následujícího) by student měl být připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu (a kurzu následujícího) by student měl být připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce
Literatura
  • MATTHEWS, Janice R. a Robert W. MATTHEWS. Successful scientific writing : a step-by-step guide for the biological and medical sciences. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. xii, 240. ISBN 9780521699273. URL info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Práce s odbornou literaturou, s internetovými literárními databázemi, konzultace s učitelem každé tři týdny.
Metody hodnocení
Písemné sestavení osnovy bakalářské práce a dalších částí jak je stanoveno učitelem. Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.
Navazující předměty
Informace učitele
Požadavky na úspěšné ukončení předmětu. Teoreticky zpracovat zadané téma ve formě písemné práce vyvázané do pevné vazby. Ke zpracování použít dostupnou literaturu, tj. separáty, odborné časopisy. monografie, apod. Práci je třeba odevzdat v termínu uvedeném v harmonogramu akademického roku v příslušném školním roce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.