JAZ01 Angličtina pro geografy I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Anna Bízková Doleželová (cvičící)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Bc. Anna Bízková Doleželová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAZ01/01: Po 10:00–11:50 J2, A. Bízková Doleželová
JAZ01/02: Út 10:00–11:50 J2, A. Bízková Doleželová
JAZ01/03: Čt 8:00–9:50 J2, A. Bízková Doleželová
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1 ERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 33/80, pouze zareg.: 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 44 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o obecných a geografických tématech
prezentovat jednoduchá geografická témata s využitím základních prezentačních technik
shrnout jednoduchý geografický text
klasifikovat
porovnávat
určit příčiny a důsledky
popsat proces
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o obecných a geografických tématech
prezentovat jednoduchá geografická témata s využitím základních prezentačních technik
shrnout jednoduchý geografický text
klasifikovat
porovnávat
určit příčiny a důsledky
popsat proces
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata.
Osnova
 • Tertiary Education
 • Numbers and Measurements
 • Scientific Method
 • Earth System
 • Processes on Earth
 • Map and Globe terms
 • Describing countries
 • Urbanization
 • Demography
Literatura
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • PETERS, Sarah a Tomáš GRÁF. Nová cvičebnice anglické gramatiky : 8500 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha: Polyglot, 1998. 437 s. ISBN 8086195007. info
 • PLUMMER, Charles C. a David MCGEARY. Physical geology :with interactive plate tectonics CD-ROM. 7th ed. Dubuque: Wm. C. Brown Communications, 1996. 539 s. +. ISBN 0-697-26676-1. info
Výukové metody
kurz odborného jazyka: analýza odborného textu, cvičení na porozumění čteného/ mluveného autentického projevu, cvičení na výslovnost, cvičné testy z gramatiky, cvičení na akademickou a odbornou slovní zásobu, krátké prezentace a diskuse, terminologie, užitečná slovní zásoba
Metody hodnocení
reflexe v deníku mikro prezentace a záznamy v glosáři
80% aktivní přítomnost ve výuce
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2008/JAG01/Hranacova.qwarp
Fariel, R. - Hinds, R. - Berey,D.: Earth Science, Addison-Wesley 1987 High school textbook - available in the faculty library and in lessons.
http://www.nationalgeographic.com
http://www.nasagov.com
http://www.nature.com
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.