JAZ01 Angličtina pro geografy I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (cvičící)
Bc. Anna Bízková Doleželová (pomocník)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAZ01/01: Po 12:00–13:50 J2, J. Kubrická
JAZ01/02: Út 13:00–14:50 J2, J. Kubrická
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1 ERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/80, pouze zareg.: 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 44 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o obecných a geografických tématech
prezentovat jednoduchá geografická témata s využitím základních prezentačních technik
shrnout jednoduchý geografický text
klasifikovat
porovnávat
určit příčiny a důsledky
popsat proces
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o obecných a geografických tématech
prezentovat jednoduchá geografická témata s využitím základních prezentačních technik
shrnout jednoduchý geografický text
klasifikovat
porovnávat
určit příčiny a důsledky
popsat proces
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata.
Osnova
 • Tertiary Education
 • Earth System
 • Processes on Earth
 • Map and Globe terms
 • Describing countries
 • Urbanization
 • Demography
Literatura
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • PETERS, Sarah a Tomáš GRÁF. Nová cvičebnice anglické gramatiky : 8500 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha: Polyglot, 1998. 437 s. ISBN 8086195007. info
 • PLUMMER, Charles C. a David MCGEARY. Physical geology :with interactive plate tectonics CD-ROM. 7th ed. Dubuque: Wm. C. Brown Communications, 1996. 539 s. +. ISBN 0-697-26676-1. info
Výukové metody
Kurz odborného jazyka: analýza odborného textu, cvičení na porozumění čteného/ mluveného autentického projevu, cvičení na výslovnost,gramatiku, cvičení na akademickou a odbornou slovní zásobu, krátké prezentace a diskuse, terminologie, užitečná slovní zásoba
Metody hodnocení
- attendance (in contact and online classes) - completed class assignments - formal email, vocabulary glossary of a video/podcast, summary of a video/podcast, poster presentation
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/sci/podzim2020/JAZ01/index.qwarp
První dva semináře se konají kontaktně v učebně dle rozvrhu, další většinou online a dle situace případně také kontaktně. Více v interaktivní osnově předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/JAZ01