XS571 Komunikace v konfliktních situacích 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Holík (cvičící)
Mgr. Radek Šíp (cvičící)
Mgr. Hana Vrtalová (pomocník)
Garance
Mgr. Hana Vrtalová
Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 9:00–10:50 J4
Předpoklady
XS450 Komunikační trénink || XS451 Komunikační trénink 2
Spolu s předmětem XS470 Komunikace v konfliktních situacích, vypisovaném v jarním semestru, tvoří tento předmět dvousemestrální tréning v řešení konfliktních situací. Předměty lze absolvovat v libovolném pořadí. Předpoklady: Ochota naslouchat druhým a upřímnost sám k sobě.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Rozvinout a trénovat dovednosti komunikace, které umožňují vytvářet kvalitní vztah (zejména se studenty ve třídě) a které jsou užitečné v napjatých nebo konfliktních situacích.
Výstupy z učení
Teoretické koncepty/deklarativní znalost: student bude schopen zjednodušeně vysvětlit:
- souvislost mezi emocemi a potřebami jako dvěma složkami prožívání - čtyři kroky nenásilné komunikace - základní kontexty v individuální a skupinové interakci - kroky v peer empathy process Student se zdokonalí v následujících dovednostech: - naslouchání, vytváření empatického prostoru - porozumnění hlubšímu významu sdělení - sebe-napojení - rozlišování vlastních interpretací a pozorování + potřeb - upřímné neútočné vyjádření Výše uvedené dovednosti nejsou dobře testovatelné a navíc jsou situačně závislé - není tedy možné stanovit úroveň které studenti dosáhnout. Skrze trénink se však v těchto dovednostech zlepší a stanou se pro ně vědomě reflektovanými.
Osnova
  • Tréning je zaměřen do tří oblastí komunikace: Empatické naslouchání, Upřímné sebevyjádření, Napojení na vlastní prožívání. - Komunikační prvky, které blokují porozumnění - Transformace vlastních odsudků - Zarámování dialogu - 4 kroky vyjádření: Pozorování, Pocity, Potřeby, Přání
Literatura
  • Miki Kashtan: Spinning threads of radical aliveness
  • Marshall Rosenberg: Speak Peace in World of Conflict
  • ROSENBERG, Marshall B. Nenásilná komunikace - řeč života. Translated by Norma Garcíová. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. 221 s. ISBN 9788026201410. info
Výukové metody
workshopy (předpokládá se aktivita studenta), učení zážitkem, diskuse reflexe, řešení modelových situací
Metody hodnocení
Požadavkem k zápočtu je aktivní účast v hodinách a vypracování krátké závěrečné práce (cca 2 stránky)
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/XS571