XS571 Komunikace v konfliktních situacích 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Přibyla (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 9:00–10:50 J4
Předpoklady
XS450 Komunikační trénink || XS451 Komunikační trénink 2
Spolu s předmětem XS470 Komunikace v konfliktních situacích, vypisovaném v jarním semestru, tvoří tento předmět dvousemestrální tréning v řešení konfliktních situací. Předměty lze absolvovat v libovolném pořadí. Předpoklady: Ochota naslouchat druhým a upřímnost sám k sobě.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/16, pouze zareg.: 0/16, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/16
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Rozvinout a trénovat dovednosti komunikace, které umožňují vytvářet kvalitní vztah (zejména se studenty ve třídě) a které jsou užitečné v napjatých nebo konfliktních situacích.
Osnova
  • Tréning je zaměřen do tří oblastí komunikace: Empatické naslouchání, Upřímné sebevyjádření, Napojení na vlastní prožívání. - Komunikační prvky, které blokují porozumnění - Transformace vlastních odsudků - Zarámování dialogu - 4 kroky vyjádření: Pozorování, Pocity, Potřeby, Přání
Literatura
  • Marshall Rosenberg: Speak Peace in World of Conflict
  • Miki Kashtan: Spinning threads of radical aliveness
  • ROSENBERG, Marshall B. Nenásilná komunikace - řeč života. Translated by Norma Garcíová. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. 221 s. ISBN 9788026201410. info
Výukové metody
workshopy (předpokládá se aktivita studenta), učení zážitkem, diskuse reflexe, řešení modelových situací
Metody hodnocení
Požadavkem k zápočtu je aktivní účast v hodinách a vypracování krátké závěrečné práce (cca 2 stránky)
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.