Bi1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:50 B11/306
Předpoklady
NOW ( CST:CJV_DIAL Dialang )|| CST:CJV_DIAL Dialang || JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům přehled o jednotlivých výzkumných pracovních skupinách (Systematika rostlin, Výzkum vegetace, Ekologie rašelinišť, Výzkum bezobratlých, Výzkum obratlovců, Hydrobiologie, Parazitologie).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: použít informace o jednotlivých výzkumných skupinách; bude se orientovat ve směrech výzkumu a konkrétních projektech na jednotlivých odděleních; rozhodnout se na základě těchto informací o dalším směru studia.
Osnova
  • Směry výzkumu jednotlivých pracovních skupin:
  • Systematika rostlin;
  • Výzkum vegetace;
  • Ekologie rašelinišť
  • Výzkum bezobratlých;
  • Výzkum obratlovců;
  • Hydrobiologie;
  • Parazitologie
Literatura
  • Příroda České republiky - Průvodce faunou, Karel Hudec, 2007
  • Klíč ke květeně České republiky, K. Kubát, 2002
Výukové metody
prezentace jednotlivých pracovních skupin
Metody hodnocení
na závěr semestru je požadována domácí práce
Informace učitele
Výuka proběhne v osmi blocích. Termíny budou upřesněny na začátku semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.