Bi3338 Specializační seminář Molekulární biologie a genetika 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (cvičící)
Mgr. Jarmila Navrátilová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tibor Botka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Wayhelová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 9:00–10:50 B11/305
Předpoklady
NOW ( Bi3001 Bakalářská práce EMB 1 ) || NOW ( Bi5401 Bakalářská práce I )
Obsah předmětu je ve vztahu k tématu bakalářské práce, proto je zápis možný pouze souběžně s předmětem Bi3001 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- formulovat hlavní cíle své bakalářské práce
- interpretovat a prezentovat poznatky na základě rešerše literatury
- formulovat otázky a odpovědí a argumentovat v průběhu diskuse v oblasti molekulární biologie a genetiky
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- formulovat hlavní cíle své bakalářské práce
- interpretovat a prezentovat poznatky na základě rešerše literatury
- formulovat otázky a odpovědí a argumentovat v průběhu diskuse v oblasti molekulární biologie a genetiky
Osnova
  • Program semináře je vypracován na začátku semestru podle témat bakalářských prací.
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
přednášky studentů a zvaných hostů, po kterých následuje diskuse k danému tématu
Metody hodnocení
Zápočet se udílí za přípravu ústních sdělení a aktivní účast v diskusích po odeznění přednášek.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/Bi3338