Bi5490 Bakalářská práce LGMD I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/6/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (cvičící)
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk || JA001A Odborná angličtina - zkouška || Bi4020 Molekulární biologie
Molekulární biologie a genetika živých systémů Základní metody molekulární biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Bakalářská práce LGMD I je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání bakalářské práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzu navazujícího) zajistí, že student odevzdá rešeršní práci dle zadaného tématu s problematikou z oblasti lékařské genetiky, molekulární biologie člověka nebo molekulární diagnostiky.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu (a kurzů následujících) by student měl být připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Individuální příprava
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce
Navazující předměty
Informace učitele
http://orion.chemi.muni.cz/kgmb/Pokyny%20pro%20vypracovani%20Bakalarske%20prace.pdf
Požadavky na úspěšné ukončení předmětu. Teoreticky zpracovat zadané téma ve formě písemné práce vyvázané do pevné vazby. Ke zpracování použít dostupnou literaturu, tj. separáty, odborné časopisy, monografie apod. Práci je třeba odevzdat v termínu uvedeném v harmonogramu akademického roku v příslušném školním roce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/Bi5490