MFVL0822 Vnitřní lékařství a rehabilitace II

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (přednášející)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Irena Müllerová
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 N01008
Předpoklady
MFVL0721 Vnitřní lékařství I
Splnění prerekvizit a zápočet z předmětu za 1.semestr.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude mít student základní přehled o klinickém průběhu probíraných onemocnění.Bude schopen u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc. Výuka navazuje na problematiku probíranou v 1.semestru.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude mít student základní přehled o klinickém průběhu probíraných onemocnění. Bude schopen u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc.
Osnova
 • 1. týden: Nemoci trávicí soustavy I Nemoci jícnu. Nemoci žaludku - žaludeční dyspepsie, - vředová choroba, - chorobné stavy po operaci žaludku, - akutní a chronická gastritis, - nádory žaludku.
 • 2. týden:Nemoci trávicí trubice II.Nemoci střev. Poruchy stolice. Akutní enteritis. Crohnova choroba. Proctokolitis. Pseudomembranosní enterokolitis. Divertikulosa tlustého střeva.
 • 3. týden:Nemoci trávicí trubice III Malabsorpční syndromy, dráždivý tračník. Kolorektální karcinom. Hemorhoidy, Střevní paraziti. Gastroenterologická problematika v ambulantní praxi
 • 4. týden:Nemoci Nemoci jater, žlučníku a žluč. cest - žloutenka, virové hepatitidy. Chronická hepatitida, alkoholová hepatopatie. Jaterní cirhosa, Nádory jater. Cholecystolithiáza, Postcholecystectomický syndrom. Chron. cholecystitis, dyskineza žlučových cest Cholangoitis. Onemocnění slinivky břišní - chronická pankreatitis, - nádory pankreatu.
 • 5. týden: Onemocnění ledvin a močových cest I Glomerulopatie. Nefrotický syndrom. Vaskulární nefrosklerosa. Postižení ledvin u diabetu
 • 6. týden:Onemocnění ledvin a močových cest II. Intersticiální nefritidy. Chron.infekce močových cest a chron. Pyelonefritis. Tuberkulosa ledvin a močových cest. Urolitiáza. Polycystické ledviny.
 • 7. týden: Onemocnění ledvin a moč. cest III. Chronické selhání ledvin. Dialysační léčba. Transplantace ledvin. Nádory ledvin. Nefrologická problematika v ambulantní praxi
 • 8. týden: Selhání ledvin
 • 9. týden: Náhradní funkce ledvin. Dialysa. transplantace
 • 10.týden:Nemoci z poruch endokrinních I. Nemoci hypofýzy, štítné žlázy, Sekreční tumory. Endokrinologie v ambulantní praxi.
 • 11.týden:Nemoci z poruch endokrinních II. Nemoci nadledvinek. Pozdní komplikace diabetu. Úloha sestry v péči o diabetiky
 • 12.týden:Nemoci z povolání I. Vyšetřovací metody u nemocí z povolání. Nejčastější profesní onemocnění. Právní opatření u nemocí z povolání. Rizikové faktory pracovního prostředí. Otrava - intoxikace
 • 13.týden: systémové nemoci pojiva
 • 14.týden: Zápočtový test
Literatura
  doporučená literatura
 • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publ. 2008
 • Souček M., Špinar J. a kol.: Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha Grada publishing, 2005, 380s., ISBN 80-247-1367-5
  neurčeno
 • Blaha M. a kolektiv. Vnitřní lékařství I. díl. Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. Díl I., II. IDVPZ Brno, 1997
 • Blaha M. a kolektiv. Vnitřní lékařství II. díl. Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. Díl I., II. IDVPZ Brno, 1999
 • Klener P. et al. Vnitřní lékařství, Galén, 2003 - v rozsahu přednesené látky
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů, ve kterých jsou probírána jednotlivá odborná témata.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou seminářů a přednášek. Je vyžadována aktivní účast. Na konci 2. semestru je výuka v předmětu ukončena ústní zkouškou. Student si vylosuje l složenou otázku. Znění 30. otázek je v ISu.
Informace učitele
Výuka probíhá formou seminářů a přednášek v posluchárně. Účast na výuce je povinná. Předmět je ukončen na konci 2. semestru ústní zkouškou. Student si vylosuje 1 složenou otázku.Témata 30. otázek jsou v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/MFVL0822