FF FBDUpV Dějiny umění
Název anglicky: Art History
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-DU_ Dějiny umění

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1702Epochy dějin umění II: Středověk, migrace a zrození Evropy I. Folettizk 2/4/010 3P
FF:DU1703Epochy dějin umění III: Raně novověká Evropa a koncept umělce P. Suchánekzk 2/4/010 4P
FF:DU1704Epochy dějin umění IV: Moderní umění A. Pomajzlovázk 2/4/010 4P
FF:DU1705Uvedení do studia dějin umění I. O. Jakubeczk 2/4/06 1P
FF:DU1706Uvedení do studia dějin umění II. I. Folettik 2/4/06 2P
FF:DU1707Křesťanská ikonografie Z. Frantovázk 2/0/04 5P
FF:DU1708Profánní ikonografie R. Nokkala Miltovázk 2/0/04 5P
FF:DU1739b -- 0/0- 6P
50 kreditů