FF FNFAVpV Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVMPa010Magisterský projekt I P. Skopalzk 0/2/010 P P
FF:FAVMPa050Historická poetika filmu P. Skopalzk 0/2/05 Z P
15 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVMPa020Magisterský projekt II P. Skopalzk 0/2/010 P P
FF:FAVMPa060Kulturní dějiny kinematografie P. Skopalzk 2/0/05 Z P
15 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVMPa070Filmový průmysl P. Skopalzk 2/0/05 Z P
FF:FAVMPa090Filmová kritika P. Skopalzk 0/2/05 P P
10 kreditů