FF FNARpV Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-AR_ Archivnictví

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška magisterská ve vedlejším studijním programu Archivnictví má dvě části:
SZZ 1: písemná zkouška z novověké paleografie;
SZZ 2: ústní zkouška z novověké diplomatiky, archivní teorie a praxe.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR2A300Dějiny archivnictví Z. Svitákzk 1/0/04 -P
FF:AR2A301Regestová technika v archivní praxi S. Bártak 0/2/05 -P
FF:AR2A302Předarchivní péče a spisová služba S. Bártazk 1/1/05 -P
FF:AR2A303Digitální archivnictví S. Bártaz 1/1/04 -P
FF:AR2A304Archivní management a marketing D. Valůšekk 2/0/03 --
FF:AR2A305Seminář z diplomatiky novověku Z. Svitákz 0/2/04 -Z
FF:AR2A306Autografy 18.-20. století D. Havelz 2/0/04 -Z
FF:AR2A307Základy právního řádu ČR pro archiváře L. Šmídová Malárovák 1/1/03 --
FF:AR2A314Raně novověká a novověká němčina V. Bromzk 1/1/04 --
FF:CJBB138Stará čeština M. Boháčovázk 2/0/04 --
40 kreditů