FF FNARpV Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-AR_ Archivnictví

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška magisterská ve vedlejším studijním programu Archivnictví má dvě části:
SZZ 1: písemná zkouška z novověké paleografie;
SZZ 2: ústní zkouška z novověké diplomatiky, archivní teorie a praxe.
Předměty jejichž obsah je zahrnut ve SZZ:
Seminář z diplomatiky novověku;
Předarchivní péče a spisová služba;
Digitální archivnictví;
Archivní management a marketing;
Regestová technika v archivní praxi;
Autografy 18.–20. století;
Dějiny archivnictví I;
Dějiny archivnictví II.


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR2A200Dějiny archivnictví I Z. Svitákk 2/0/03 1P
FF:AR2A201Dějiny archivnictví II Z. Svitákzk 2/0/04 2P
FF:AR2A202Regestová technika v archivní praxi Z. Svitákz 0/2/04 2P
FF:AR2A203Předarchivní péče a spisová služba Z. Svitákzk 1/1/04 3P
FF:AR2A204Digitální archivnictví Z. Svitákz 1/1/04 3P
FF:AR2A205Archivní management a marketing Z. Svitákk 2/0/03 4P
FF:AR2A206Seminář z diplomatiky novověku Z. Svitákz 0/2/03 1Z
FF:AR2A207Historická němčina I D. Havelz 2/0/03 1-
FF:AR2A208Historická němčina II D. Havelzk 2/0/04 2-
FF:AR2A209Autografy 18.-20. století D. Havelz 2/0/04 4Z
FF:CJBB138Stará čeština M. Boháčovázk 2/0/04 1-
40 kreditů