FF FBPGpV Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-PG_ Pedagogika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Podmínky pro ukončení bakalářského studijního stupně (vedlejší/minor, prezenční studium) jsou následující:
 
  • získání 60 kreditů za povinné předměty.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGB001Klíčová témata dějin školství a pedagogiky J. Zounekzk 2/0/06 Z P
FF:PGB002Obecná pedagogika M. Polzk 2/0/06 Z P
FF:PGB007Základy psychologie B. Lazarovázk 0/0/06 P P
18 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGB003Pedagogické teorie M. Polzk 2/0/06 Z P
FF:PGB004Alternativní pohledy na školu R. Švaříčekzk 2/0/06 Z P
12 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGB005Základy sociologie K. Šeďovázk 2/0/06 P P
FF:PGB010Úvod do pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 1/1/06 Z P
12 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGB006Sociology of Education K. Šeďovázk 1/1/06 Z P
FF:PGB009Didaktika Z. Šalamounovázk 1/1/06 Z P
FF:PGB011Metody a techniky pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 1/1/06 Z P
18 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGB201Státní závěrečná zkouška bakalářská J. ZounekSZk 0/0/0- Z P
0 kreditů