Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF FNRJUpH Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-RJU_ Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RJU_06Průběžná praxe náslechová pro dvouaprobační studium J. Gazdaz 0/0/0 60 hodin.2 P P
FF:RJU_10Didaktika ruštiny I J. Dohnalz 1/1/06 P P
FF:RSn060Praktický jazyk I P. Zolinaz 0/4/05 P P
FF:RSn062Ruský svět: stručná kulturní a literární historie I. Pospíšilzk 1/1/05 Z P
FF:SUP001Psychologie pro učitele I A. Slezáčkovázk 1/1/04 Z P
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 Z P
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 Z P
30 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RJU_07Průběžná pedagogická praxe pro dvouaprobační studium J. Gazdaz 0/0/0 120 hodin.4 P P
FF:RJU_11Didaktika ruštiny II J. Dohnalzk 1/1/06 P P
FF:RJU_16Kontrola samostatné četby pro dvouaprobační studium J. Šaurz 0/0/11 - P
FF:RSn061Praktický jazyk II P. Zolinaz 0/4/05 P P
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 Z P
FF:SUP004Psychologie pro učitele II A. Slezáčkovázk 1/1/04 Z P
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 Z P
28 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RJU_08Souvislá praxe náslechová pro dvouaprobační studium J. Gazdaz 0/0/0 60 hodin.2 P P
FF:RJU_20Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazdaz 0/2/08 P P
10 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:RJU_09Souvislá pedagogická praxe pro dvouaprobační studium J. Gazdaz 0/0/0 120 hodin.4 P P
FF:RJU_21Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazdaz 0/2/08 P P
FF:RJU_25Magisterská diplomová práce J. Gazdaz 0/0/0- - P
12 kreditů

Další aplikace