Upozornění:

Studijní plán je neaktivní.

FF FBPGpDTCZV Digitální technologie ve vzdělávání (neaktivní)
Název anglicky: Digital Technologies in Education
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-PG_ Pedagogika

Doporučený průchod studijním plánem

Podzimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGB001Klíčová témata dějin školství a pedagogiky J. Zounekzk 2/0/06 --
FF:PGB002Obecná pedagogika M. Polzk 2/0/06 --
FF:PGB007Základy psychologie B. Lazarovázk 0/0/06 --
FF:PGBICT01Digitální technologie ve vzdělávání J. Zounekzk 1/1/06 --
FF:PGBICT02Úvod do ICT J. Zounekzk 1/1/06 --
30 kreditů

Jarní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGB003Pedagogické teorie M. Polzk 2/0/06 --
FF:PGB004Alternativní pohledy na školu R. Švaříčekzk 2/0/06 --
FF:PGB008Pedagogická psychologie B. Lazarovázk 1/1/06 --
FF:PGBICT04Celoživotní učení v digitálním prostředí V. Něničkovázk 1/1/06 --
FF:PGBICT06Online výuková prostředí L. Juhaňákzk 1/1/06 --
30 kreditů