FI ZARD Zpracování a analýza rozsáhlých dat
Název anglicky: Big data
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FI N-UIZD Umělá inteligence a zpracování dat

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou odděleně klasifikovaných součástí: obhajoby diplomové práce a
odborné závěrečné zkoušky. Celá státní zkouška trvá zhruba jednu hodinu (přibližně 30 minut obhajoba, 30 minut zkoušení). Na prezentaci diplomové práce má student 15 minut, dalších 15 minut je věnováno rozboru posudků a diskuzi. V následující ústní závěrečné zkoušce student odpovídá bez přípravy na položené otázky, typicky jde o rozpravu v rozsahu dvou až tří otázek, přičemž minimálně jedna otázka je mu kladena z okruhu společného základu navazujícího studijního programu a minimálně jedna otázka ze studentem vybrané specializace.

Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky musí student být schopen vysvětlit základní pojmy s nimiž se seznámil v profilujících předmětech programu, musí demonstrovat schopnost použití základních technik, metod a pojmů vysvětlených v profilujících předmětech programu a musí být schopen reagovat na relevantní doplňující otázky, případně, vybrané téma rozvinout do hloubky. Pokud student není schopen dostát některému z těchto požadavků, je hodnocem stupněm nevyhovující.

Podmínkou přístupu k závěrečné zkoušce je odevzdání diplomové práce. V případě negativních posudků na diplomovou práci se student může vzdát obhajoby, akceptovat hodnocení „nevyhověl“ a přejít rovnou ke zkoušení. V případě neúspěšné obhajoby není možné odstoupit od zkoušení.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Příklady obhájených závěrečných prací:
1) Tvorba softwarového nástroje prezentující historii předávání informace: https://is.muni.cz/auth/th/325018/fi_m/
2) Implement WS-Transfer specification for Apache CXF framework: https://is.muni.cz/auth/th/374054/fi_m/
3) Automatic content migration from Kentico Draft to Kentico CMS:
https://is.muni.cz/auth/th/396080/fi_m/
4) Škálovatelný systém pro monitoring rádií s mobilní aplikací: https://is.muni.cz/auth/th/373947/fi_m/
5) Ochrana elektronických dokumentů:
https://is.muni.cz/auth/th/396204/fi_m/

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty studijního programu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:MA012Statistics II O. Pokorazk 2/2/03+2 1P
FI:IV126Fundamentals of Artificial Intelligence H. Rudovázk 2/0/13+2 1Z
FI:PA039Supercomputer Architecture and Intensive Computations L. Matyskazk 2/02+2 2Z
FI:PA152Efficient Use of Database Systems V. Dohnalzk 2/0/13+2 2Z
FI:PV021Neural Networks T. Brázdilzk 2/0/24+2 3Z
FI:PV056Machine Learning and Data Mining L. Popelínskýzk 2/0/13+2 2Z
FI:PV211Introduction to Information Retrieval P. Sojkazk 2/1/03+2 2Z
FI:PV251Visualization B. Kozlíkovázk 2/1/03+2 1Z
FI:SOBHAObhajoba závěrečné práce D. SvobodaSZk 0/0/0- 4-
FI:SZMGRStátní zkouška (magisterský studijní program) D. SvobodaSZk 0/0/0- 4-
40 kreditů

Diplomová práce

Povinnost získat 20 kreditů z předmětu SDIPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce D. Svobodaz 0/0/020 4-
20 kreditů

Povinné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA017Information Systems Management J. Ráčekzk 2/0/02+2 3P
FI:PA128Similarity Searching in Multimedia Data P. Zezulazk 2/0/02+2 2-
FI:PA195NoSQL Databases V. Dohnalk 2/1/03+1 2-
FI:PA200Cloud Computing B. Bühnovák 2/0/02+1 4P
FI:PA212Advanced Search Techniques for Large Scale Data Analytics J. Sedmidubskýzk 2/0/02+2 2P
FI:PA220Database systems for data analytics V. Dohnalzk 2/0/02+2 1Z
23 kreditů

Datové algoritmy

Získat alespoň 4 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA228Machine Learning in Image Processing P. Matulazk 2/2/14+2 1-
FI:PV079Applied Cryptography V. Matyášzk 1/1/24+2 1-
FI:PA167Rozvrhování H. Rudovázk 2/02+2 1-
FI:PV254Recommender Systems R. Pelánekk 1/1/02+1 1-
FI:MA015Graph Algorithms J. Obdržálekzk 2/1/03+2 1-
24 kreditů

Projekty a laboratoř

Získat alespoň 4 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV253Seminar of DISA Laboratory P. Zezulak 0/22+1 3-
FI:PV115Laboratoř dobývání znalostí L. Popelínskýz 0/0/22 3-
FI:PV229Multimedia Similarity Searching in Practice M. Batkoz 0/22 4-
FI:PA036Projekt z databázových systémů V. Dohnalz 0/2/02 4-
9 kreditů

Volitelné kredity

Absolvovat další předměty tak, aby celkový zisk kreditů byl minimálně 120 kreditů za celé studium tohoto studijního programu.