PdF NHV2Svp Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Music
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-HV2S Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:HV050Didaktika HV pro ZŠ 1 J. Kučerováz 0/2/02 Z P
PdF:HV051Hra na nástroj 1 P. Halaz 0/1/02 P P
PdF:HV052Hudební pedagogika, psychologie a sociologie O. Musilz 1/0/02 P P
PdF:HV053Úvod do hudební estetiky M. Sedláčekzk 1/1/04 P P
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 P P
13 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:HV059Teorie umění a hudební semiotika M. Sedláčekzk 1/1/04 P P
PdF:HV069Internacionalizace v hudební výchově M. Sedláčekz 0/0/0- - P
PdF:HV257Hra na nástroj 2 P. Halaz 0/1/02 P P
PdF:HV258Sbormistrovství V. Richterk 0/2/03 P P
PdF:HV6002Učitelská praxe 2 D. Taylorz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:hv056Didaktika HV pro ZŠ 2 J. Kučerovázk 0/2/03 Z P
14 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:HV060Didaktika HV pro SŠ 1 M. Sedláčekz 0/2/02 Z P
PdF:HV062Seminář k dějinám hudby 1 M. Košutz 0/2/02 P P
PdF:HV063Vztahy mezi druhy umění M. Sedláčekzk 1/1/04 - P
PdF:HV6003Učitelská praxe 3 M. Tomanováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
10 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:HV066Didaktika HV pro SŠ 2 M. Sedláčekzk 0/2/03 Z P
3 kredity