PdF BLOGck Speech and Language Therapy
Name in Czech: Logopedie
Bachelor's combined single-subject, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: PdF B-LOG Speech and Language Therapy

Pedagogicko-psychologická propedeutika (33 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3000Introduction to Medical Disciplines P. Kachlíkk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3001Sociology for Special Pedagogy L. Slepičkovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3007Research Methods in Special Education 1 K. Pančochak 2/0/0 2 bloky pro kombinované studium.3 2Z
PdF:SP3099Inclusive Special Education L. Gajzlerovázk 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 5P
PdF:SZ6026The Introduction into Education and Psychology J. Bradovázk 0/0/.7 8 hodin.6 1-
PdF:SZ6028Developmental Psychology (Exercise) T. Kohoutekk 0/0/.5 6 hodin.3 1-
PdF:SZ6034Social Psychology (Exercise) J. Krásak 0/0/.5 6 hodin.3 4-
PdF:SZ6038Educational Communication L. Škarkovák 0/0/.5 6 hodin.3 5-
PdF:SZ6097Theory and Methodology of Education J. Německ 0/0/.5 6 hodin.2 2-
27 credits

Foreign language

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:JVk001Entrance Test A2 - English R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVk013English for Special Educators I R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.5 2-
6 credits

Speciálněpedagogický základ (86 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3003Basics of Education of Individuals with Specific Learning Difficulties I. Jůzovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.4 2-
PdF:SP3009Pathopsychology 1 V. Vojtovázk 2/0/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2P
PdF:SP3030Introduction to Education of Children with Emotional and Behavioral Difficulties/Disorders K. Červenkazk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2-
PdF:SP3040Basics of Education of Individuals with Intellectual Disabilities B. Bazalovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 1-
PdF:SP3050Social Work L. Slepičkovák 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.2 4P
PdF:SP3100Augmentative and Alternative Communication V. Vojtovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.5 4P
PdF:SP3107Speech and Language Therapy and Education of Individuals with Hearing Impairment V. Vojtovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 4-
PdF:SP3111Speech Therapy 1 I. Bytešníkovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 1P
PdF:SP3112Speech Therapy 2 I. Bytešníkovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 3P
PdF:SP3113Speech Therapy 3 V. Vojtovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3114CzechPronunciation I. Bytešníkováz 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 4P
PdF:SP3120Basics of Education of Individuals with Visual Impairments P. Röderovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP3121Diagnostics in the Field of Visual Impairments P. Röderovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.4 5-
PdF:SP3122Communication and Simulation Techniques in Educations of Individuals with Visual Disabilities M. Vrubelk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 4-
PdF:SP3127Communication for Individuals with Visual and Hearing Impairments - introduction R. Horákovák 0/2/03 4P
PdF:SP3171Hearing Impairments 1 M. Štibrányiovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 1P
PdF:SP3172Hearing Impairments 2 M. Štibrányiovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.5 3P
PdF:SP3173Hearing Impairments 3 L. Vrbecká Doležalovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 3P
PdF:SP3174Inclusive education and the role of a teacher's assistant for children and pupils with hearing impai I. Bytešníkováz 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 4P
PdF:SP3180Basics of Education of Individuals with Physical Impairments I. Fialovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP3181Diagnostics in the Field of Physical Disabilities L. Procházkovázk 0/3/0 3 bloky pro kombinované studium.4 5-
PdF:SP3182Communication and Simulation Techniques in Educations of Individuals with Physical Dysabilities V. Vojtovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 4-
PdF:SP3999Internationalization of the Special Education Field V. Vojtováz 0/0/0- 3-
86 credits

Medicínská propedeutika (15 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3002Opthalmology M. Vrubelzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 1-
PdF:SP3004Neurology P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 3P
PdF:SP3005Pediatrics P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 2-
PdF:SP3006Psychiatry P. Kachlíkk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 3P
PdF:SP3017ORL - Phoniatrics P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 2P
15 credits

Praxe (34 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3882Reflective Seminar on Practice in the Field of Special Education with Focus on Diagnostics L. Vrbecká Doležalováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.5 5-
PdF:SP3883Reflective Seminar on Practice in the Field of Special Education with Focus on Intervention L. Vrbecká Doležalováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.5 6-
PdF:SP3892Practice in the Field of Special Education with Focus on Diagnostics L. Vrbecká Doležalováz 0/0/0 4 týdny.10 5-
PdF:SP3893Practice in the Field of Special Education with Focus on Intervention L. Vrbecká Doležalováz 0/0/0 4 týdny.10 6-
PdF:SP3991Practice in the Field of Special Education L. Vrbecká Doležalováz 0/0/0 2 týdny.4 4-
34 credits

Bakalářská práce (10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP_BPBachelor Thesis I. Bytešníkováz 0/0/1 individuálně.2 5P
PdF:SP_BPdBachelor Thesis - Completion D. Zámečníkováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
PdF:SP_BPpBachelor Thesis - Project D. Opatřilováz 0/0/1 individuálně.2 4P
PdF:SPk132Single-subject research for Bachelor Thesis K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.2 5P
10 credits

Elective courses