PřF CHBIOF Biophysical Chemistry
Name in Czech: Biofyzikální chemie
Bachelor's full-time specialized
Included in the programme: PřF B-CHE Chemistry

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Languages

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:JA001Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 credits
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Student si volí téma bakalářské práce z nabídky průběžně aktualizované v rozpisech témat v IS. Na začátku 4. semestru studenti povinně absolvují blokovou přednášku C6005, kde jednotlivá témata představí školitelé Ústavu chemie a případně dalších pracovišť MU.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C6005Project and theses M. Nečasz in blocks - začátkem semestru- 4-
PřF:C6013Bachelor Thesis M. Nečasz 0/0/1010 6P
10 credits

Compulsory courses

Matematicko-fyzikální základ
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:M1010Mathematics I Z. Došlázk 3/0/03+2 1-
PřF:M1020Mathematics I - seminar Z. Došláz 0/3/03 1-
PřF:M2010Mathematics II Z. Došlázk 2/0/02+2 2-
PřF:M2020Mathematics II - seminar Z. Došláz 0/2/02 2-
PřF:F1240Physics for chemists I Z. Bochníčekzk 2/0/02+2 1-
PřF:F1241Physics for chemists I, seminar Z. Bochníčekz 0/1/01 1-
PřF:F2090Physics for chemists II P. Mikulíkzk 3/0/03+2 2-
PřF:F2091Physics for chemists II, seminar P. Mikulíkz 0/1/01 2-
25 credits
Základní chemické kurzy
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C1020General Chemistry J. Pinkaszk 4/0/04+2 1Z
PřF:C1040General Chemistry - sem. J. Pinkasz 0/2/02 1-
PřF:C1061Inorganic Chemistry I A. Stýskalíkzk 2/0/02+2 1P
PřF:C2062Inorganic Chemistry II Z. Moraveczk 2/0/02+2 2P
PřF:C2021Organic Chemistry I K. Paruchzk 2/0/02+2 2P
PřF:C3050Organic Chemistry II K. Paruchzk 2/0/02+2 3P
PřF:C4660Physical Chemistry I M. Munzarovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:C4020Physical Chemistry II M. Munzarovázk 2/0/02+2 3Z
PřF:C3100Analytical Chemistry I V. Kanickýzk 2/0/02+2 3P
PřF:C4050Analytical Chemistry II P. Lubalzk 2/0/02+2 4P
PřF:C3181Biochemistry I P. Skládalzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C4182Biochemistry II P. Skládalzk 2/0/02+2 4Z
48 credits
Praktika
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C1100Introductory Chemistry Laboratory S. Jankůz 0/0/66 3P
PřF:C3120Analytical Chemistry - laboratory course P. Lubalz 0/0/22 4P
8 credits
Ostatní
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C3705Good laboratory practice in chemical laboratory M. Farkovázk 1/0/01+2 4P
3 credits

Selective courses

Student si vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby za předměty společné části studijního programu získal celkem alespoň 120 kreditů.

Semináře k základním chemickým kurzům
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C1062Inorganic Chemistry I - seminar A. Stýskalíkz 0/1/01 1-
PřF:C2070Inorganic Chemistry II - seminar Z. Moravecz 0/1/01 2-
PřF:C2022Organic Chemistry I - Seminar S. Jankůz 0/2/02 2-
PřF:C3055Organic Chemistry II - Seminar S. Jankůz 0/2/02 3-
PřF:C3150Physical Chemistry I - seminar H. Semrádz 0/2/02 2-
PřF:C4040Physical Chemistry II - seminar M. Munzarováz 0/2/02 3-
PřF:C3110Analytical Chemistry I - seminar V. Kanickýz 0/1/01 3-
PřF:C6160Analytical chemistry II - seminar P. Lubalz 0/2/02 4-
PřF:C3190Biochemistry I - seminar Z. Farkaz 0/1/01 3-
PřF:C4200Biochemistry II - seminar Z. Farkaz 0/1/01 4-
15 credits
Ostatní
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C3200Chemical Information Search C. Mazalzk 1/0/01+2 5-
PřF:C3706Good laboratory practice in chemical laboratory - practical work M. Farkováz 0/2/02 4-
PřF:C5000Independent project from chemistry M. Nečasz 0/0/55 5-
PřF:F2210Laboratory physics for non physics students Z. Bochníčekz 0/0/33 2-
13 credits

Specializační část

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C5850Introduction to Biophysical Chemistry J. Hritzzk 2/0/02+2 4P
PřF:C5855Methods in Biophysical Chemistry J. Hritzzk 2/0/02+2 5P
PřF:C5856Methods in Biophysical Chemistry - seminar J. Hritzz 0/1/01 5-
PřF:C5160Physical chemistry - laboratory course J. Sopoušekz 0/0/55 5P
PřF:Bi1700Cell Biology R. Veselskázk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi4010Essential molecular biology J. Doškařzk 2/0/02+2 4-
PřF:C9530Structure of biomacromolecules L. Žídekzk 2/0/02+2 5-
PřF:C9531Structure of biomacromolecules L. Žídekz 0/2/02 5-
PřF:F1190Introduction to biophysics K. Kubíčekzk 1/1/02+2 3-
PřF:F5351Basics of molecular biophysics K. Kubíčekzk 2/1/02+2 5-
36 credits

Selective courses

Student si vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby za předměty specializační části získal celkem alespoň 60 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F9070Experimental methods of biophysics K. Kubíčekk 2/0/01+1 5-
PřF:C8155Cell signaling T. Kašparovskýzk 2/0/02+2 6-
PřF:C3210Structural bioinformatics M. Wimmerovázk 1/0/01+2 5-
PřF:F8401Bioelectrochemistry 2 V. Brabeck 2/0/01+1 6-
PřF:Bi2060Basic microbiology M. Vítězovázk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi2060cBasic microbiology - practice J. Kučerováz 0/1/01 4-
PřF:C2110UNIX Operating System and Programming Basics P. Kulhánekk 0/2/02+1 5-
PřF:C4120Macromolecular Chemistry V. Šindelářzk 2/0/02+2 5-
PřF:C4220Biochemistry - laboratory course J. Lochmanz 0/0/77 4-
PřF:C6012Bachelor's seminar J. Preislerz 0/1/01 6-
PřF:C7015Chemical properties, structure and interactions of nucleic acids M. Fojtazk 2/0/02+2 5-
PřF:C7050Electroanalytical Methods P. Lubalzk 2/0/02+2 5-
PřF:C7073Bioanalytics I - Biomacromolecules J. Havlišzk 2/0/02+2 5-
PřF:C7895Mass Spectrometry of Biomolecules J. Preislerzk 2/0/02+2 5-
PřF:F8632Physical principles of some common apparatus Z. Bochníčekk 2/0/01+1 6-
49 credits