PřF CKR Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration (one-field)
Name in Czech: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: PřF B-CKR Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Languages

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:JA001Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C6013Bachelor Thesis M. Nečasz 0/0/1010 --
10 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Přírodovědný základ

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C1020General Chemistry J. Pinkaszk 4/0/04+2 1Z
PřF:C1040General Chemistry - sem. J. Pinkasz 0/2/02 1-
PřF:C1061Inorganic Chemistry I A. Stýskalíkzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C1062Inorganic Chemistry I - seminar A. Stýskalíkz 0/1/01 1-
PřF:C1100kLaboratory techniques K. Novotnýz 0/0/11 2-
PřF:C1135Computer technologies for conservators and restaurators M. Farkováz 0/2/02 2-
PřF:C1300kBasic calculations in chemistry K. Novotnýz 0/1/01 1-
PřF:C1460Introduction to Mathematics R. Svobodovázk 1/0/01+2 1-
PřF:C1480Introduction to Mathematics - seminar R. Svobodováz 0/2/02 1-
PřF:C1635Analytical chemistry - laboratory course T. Vaculovičz 0/3/03 3-
PřF:C1660Basic Analytical Chemistry K. Novotnýzk 2/0/02+2 3P
PřF:C2700Basic Organic Chemistry J. Literákzk 2/0/02+2 2Z
PřF:C2701Basic Organic Chemistry-seminar J. Literákz 0/1/01 2-
PřF:C3150Physical Chemistry I - seminar H. Semrádz 0/2/02 4-
PřF:C3200Chemical Information Search C. Mazalzk 1/0/01+2 5-
PřF:C4660Physical Chemistry I M. Munzarovázk 2/0/02+2 4P
PřF:C7777Handling chemical substances J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:C9500Applied Chemistry R. Kopeckák 2/0/02+1 3P
PřF:F1140Introduction into Physics N. Špačkovázk 2/0/02+2 2-
PřF:F1141Introduction into Physics, seminar N. Špačkováz 0/2/02 2-
PřF:GE091Mineralogy and Geochemistry for Chemists Z. Lososzk 2/0/03 5-
55 credits

Humanitní základ

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MUB_001Introduction to Museology and Museography O. Kirschzk 2/0/04 3Z
FF:MUB_010Collecting in Museums O. Kirschzk 2/0/04 5-
PdF:VVb003Art History 1 O. Navrátilz 2/0/02 1-
PdF:VVb005Art History 2 O. Navrátilz 2/0/02 2-
PdF:VVb008Art History 3 O. Navrátilz 2/0/02 3-
PdF:VVb011Art History 4 O. Navrátilzk 2/0/04 4-
18 credits

Konzervátorský základ

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C1855Bachelor's Practical Training in Conservation-Restoration G. Vyskočilováz 0/0/0 2 týdny.5 6-
PřF:C2800Chemistry and conservation methods for objects made from inorganic materials I K. Novotnýzk 2/0/02+2 2Z
PřF:C1051Elementals of drawing R. Kopeckáz 0/2/02 1-
PřF:C2856Technology and materials for conservation and restoration of ceramics G. Vyskočilovázk 1/0/01+2 5-
PřF:C2850Chemistry and conservation methods for objects made from inorganic material I- practical course R. Kopeckáz 0/4/04 3-
PřF:C2857Technology and materials for conservation-restoration of furniture R. Kopeckázk 2/0/02+2 3-
PřF:C2860Theory of environment and preventive conservation G. Vyskočilovák 1/1/02+1 2P
PřF:C3800Materials for conservation and restoration G. Vyskočilovázk 1/0/01+2 1P
PřF:C1052Principles of modeling and work with mass R. Kopeckáz 0/3/03 1-
PřF:C5980Conservation of subjects made from organic materials I K. Novotnýzk 3/0/03+2 3Z
PřF:C5984Conservation of subjects made from organic materials II K. Novotnýzk 2/0/02+2 4Z
PřF:C5985Conservation of subjects made from organic materials I - course R. Ševčíkzk 0/6/06 2-
PřF:C5986Study excursion K. Novotnýz 0/0/0- 4-
PřF:C6150Photographical chemistry and techniques K. Novotnýk 1/0/01+1 2-
PřF:C6151Photographical chemistry and techniques-course K. Novotnýz 0/2/02 2-
PřF:C6910Conservation of subjects made from inorganic materials I K. Novotnýzk 3/0/03+2 4Z
PřF:C6920Conservation of subjects made from inorganic materials I - course G. Vyskočilováz 0/6/06 5-
61 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C2858Degradation and surface treatment of materials K. Novotnýk 2/0/02+1 5-
PřF:C2858cDeterioration and surface treatment of materials K. Novotnýz 0/0/22 6-
PřF:C2862Numismatics - materials and technology K. Novotnýzk 2/0/02+2 5-
PřF:C2863Identification, analysis and conservation of numismatic material K. Novotnýz 0/2/02 5-
PřF:C5000Independent project from chemistry M. Nečasz 0/0/55 5-
PřF:C6012Bachelor's seminar J. Preislerz 0/1/01 6-
FF:MUB_014Museum Security I. Loskotovázk 2/0/04 5-
FF:MUB_B007Monument care I. Z. Váchak 2/0/03 3-
FF:MUB_B008Introduction to monument care II Z. Váchak 2/0/03 4-
27 credits

Elective courses