FF FNMEDpJ Mediterranean Studies
Name in Czech: Mediteránní studia
master's full-time single-subject
Included in the programme: FF N-MED_ Mediterranean Studies

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MEDMgrD01M. A. Diploma Thesis Seminar I K. Petrovićováz 0/2/010 3P
FF:MEDMgrD02M. A. Diploma Thesis Seminar II K. Petrovićováz 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.10 4P
FF:MEDMgrDiplMaster’s Thesis K. Petrovićováz 0/0/0- --
20 credits

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MEDMgr01Selected literary theories and methods of textual interpretation K. Petrovićovák 1/1/04 1Z
FF:MEDMgr04Selected Topics of Medieval and Humanistic literature P. Mutlovázk 1/1/04 2Z
FF:MEDMgr09Introduction to the study of Arabic-speaking cultures D. Čižmíkovázk 1/1/04 1P
FF:MEDMgr11History of Arab literature I D. Čižmíkováz 1/1/04 3P
FF:MEDMgr12History of Arab literature II D. Čižmíkovázk 1/1/04 4P
FF:RLBcA008Islam J. Valtrovák 2/0/04 2P
24 credits

Selective courses

Literatura a jazyk

Student jednooborového studia si zvolí dva moduly, v jehož rámci absolvuje vždy čtyři semestry jazykových seminářů a dva semestry příslušné literatury. Jeden ze zvolených jazyků musí být na vyšší výstupní úrovni B2 (u arabštiny B1), druhý může být na vyšší výstupní úrovni B2 (u arabštiny B1) anebo nižší výstupní úrovni (B1 u románského jazyka, A2/B1 u novořečtiny, A2 u arabštiny).

NOVOŘECKÝ MODUL
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MEDMgr05Modern Greek Seminar I N. Votavová Sumelidisováz 0/2/04 1P
FF:MEDMgr06Modern Greek Seminar II N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 2P
FF:MEDMgr07Modern Greek Seminar III N. Votavová Sumelidisováz 0/2/04 3P
FF:MEDMgr08Modern Greek Seminar IV N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 4P
FF:REBc21Literary Seminar I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 3P
FF:REBc22Literary Seminar II P. Marazopouloszk 0/2/04 4P
24 credits
ROMÁNSKÝ MODUL

Student románského modulu musí z vybraného jazyka absolvovat blok čtyř semestrů jazykové výuky a dvou semestrů příslušné literatury.

Italský jazyk a literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MEDMgr21Practical Italian III V. De Tommasoz 0/2/04 -P
FF:MEDMgr22Practical Italian IV V. De Tommasozk 0/2/05 -P
FF:IJ1A005Practical Italian V E. Mocciarozk 0/2/02 -P
FF:IJ1A006Practical Italian VI E. Mocciarozk 0/2/03 -P
FF:IJ1A021Italian Literature I P. Diviziazk 2/2/05 -P
FF:IJ1A022Italian Literature II P. Diviziazk 2/2/05 -P
24 credits
Francouzský jazyk a literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MEDMgr19Practical French I P. Vurmz 0/3/04 -P
FF:MEDMgr20Practical French II P. Vurmk 0/4/05 -P
FF:FJ1A003Practical French III P. Dytrtz 1/2/02 -P
FF:FJ1A004Practical French IV P. Dytrtzk 0/2/03 -P
FF:FJ1A021French Literature I P. Dytrtzk 1/1/05 -P
FF:FJ1A022French Literature II P. Kyloušekzk 1/1/05 -P
24 credits
Španělský jazyk a literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SJ1A001Practical Spanish I M. Maláz 2/6/24 -P
FF:SJ1A002Practical Spanish II M. Maláz 2/6/25 -P
FF:SJ1A003Practical Spanish III M. Maláz 0/2/12 -P
FF:SJ1A004Practical Spanish IV M. Maláz 0/2/23 -P
FF:SJ1A021Spanish Literature I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Spanish Literature II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
24 credits
ARABSKÝ MODUL

Student arabského modulu absolvuje čtyři semestry jazykové výuky a jeden literární kurz z bloku "Literatura pro studenty arabského modulu".

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MEDMgr25Modern standard Arabic I D. Čižmíkovázk 1/2/04 --
FF:MEDMgr26Modern standart Arabic II D. Čižmíkovázk 1/2/04 --
FF:MEDMgr27Modern standard Arabic III D. Čižmíkovázk 1/2/04 --
FF:MEDMgr28Modern standard Arabic IV D. Čižmíkovázk 1/2/04 --
16 credits
Literatura pro studenty arabského modulu

Student arabského modulu absolvuje alespoň dva na sebe navazující semestry z dějin literatury. Vybírá z níže uvedených kurzů:

Antická řecká literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KR011Classical Greek Literature: From Homer to Euripides I. Radovák 2/0/04 -P
FF:KR012Classical Greek Literature: Attic Prose and Hellenistic Period I. Radovák 2/0/04 -P
FF:KRMgr03Greek Literature: Roman Period I. Radovázk 2/0/05 -P
13 credits
Antická římská literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ301Roman Literature of the Republic: from Livius Andronicus to Cicero K. Petrovićovák 2/0/04 -P
FF:LJ302Roman Literature: Augustan and Nero's Age K. Petrovićovázk 2/0/04 -P
FF:LJ351Roman Literature of the Roman Empire and Late Antiquity K. Petrovićovák 1/1/04 -P
12 credits
Italská literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:IJ1A021Italian Literature I P. Diviziazk 2/2/05 -P
FF:IJ1A022Italian Literature II P. Diviziazk 2/2/05 -P
10 credits
Francouzská literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FJ1A021French Literature I P. Dytrtzk 1/1/05 -P
FF:FJ1A022French Literature II P. Kyloušekzk 1/1/05 -P
10 credits
Novořecká literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:REBc21Literary Seminar I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:REBc22Literary Seminar II P. Marazopouloszk 0/2/04 -P
8 credits
Španělská literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SJ1A021Spanish Literature I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Spanish Literature II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
10 credits
MODUL PRO JAZYK S VÝSTUPNÍ ÚROVNÍ B1

Student jednooborového studia může jako druhý povinně volitelný jazyk zvolit kurzy s výstupní úrovní B1 (francouzštinu, italštinu, španělštinu, novořečtinu, nebo arabštinu). I v rámci tohoto modulu musí absolvovat dva semestry dějin literatury mediteránní oblasti tak, aby během studia absolvoval celkem tři dvousemestrální kurzy z dějin literatury.

Povinně-volitelný jazyk s výstupní úrovní B1
Románský jazyk
Francouzština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MED17Practical French I P. Dytrtz 1/3/05 1P
FF:MED18Practical French II P. Dytrtzk 1/3/06 2P
FF:MED19Practical French III P. Dytrtz 1/3/05 3P
FF:MED20Practical French IV P. Dytrtzk 1/3/06 4P
22 credits
Italština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MED29Practical Italian I P. Tabacchiniz 1/3/05 -P
FF:MED30Practical Italian II P. Tabacchinizk 1/3/06 -P
FF:MED31Practical Italian III P. Tabacchiniz 1/3/05 -P
FF:MED32Practical Italian IV P. Tabacchinizk 1/3/06 -P
22 credits
Španělština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MED23Practical Spanish I M. Maláz 1/3/05 -P
FF:MED24Practical Spanish II M. Malázk 1/3/06 -P
FF:MED25Practical Spanish III M. Maláz 1/3/05 -P
FF:MED26Practical Spanish IV M. Malázk 1/3/06 -P
22 credits
Novořecký jazyk
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MED35Practical Modern Greek I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 -P
FF:MED36Practical Modern Greek II N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 -P
FF:MED37Practical Modern Greek III N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 -P
FF:MED38Practical Modern Greek IV N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 -P
22 credits
Arabský jazyk
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MEDMgr13Practical Arabic I D. Čižmíkováz 1/3/05 -P
FF:MEDMgr14Practical Arabic II D. Čižmíkovázk 1/3/06 -P
FF:MEDMgr15Practical Arabic III D. Čižmíkováz 1/3/05 -P
FF:MEDMgr16Practical Arabic IV D. Čižmíkovázk 1/3/06 -P
22 credits
Literatura pro studenty jazyka s výstupní úrovní B1

Student jazyka s výstupní úrovní B1 absolvuje alespoň dva na sebe navazující semestry z dějin literatury. Vybírá z níže uvedených kurzů:

Antická řecká literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KR011Classical Greek Literature: From Homer to Euripides I. Radovák 2/0/04 -P
FF:KR012Classical Greek Literature: Attic Prose and Hellenistic Period I. Radovák 2/0/04 3P
FF:KRMgr03Greek Literature: Roman Period I. Radovázk 2/0/05 4P
13 credits
Antická římská literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ301Roman Literature of the Republic: from Livius Andronicus to Cicero K. Petrovićovák 2/0/04 -P
FF:LJ302Roman Literature: Augustan and Nero's Age K. Petrovićovázk 2/0/04 -P
FF:LJ351Roman Literature of the Roman Empire and Late Antiquity K. Petrovićovák 1/1/04 -P
12 credits
Italská literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:IJ1A021Italian Literature I P. Diviziazk 2/2/05 -P
FF:IJ1A022Italian Literature II P. Diviziazk 2/2/05 -P
10 credits
Francouzská literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FJ1A021French Literature I P. Dytrtzk 1/1/05 -P
FF:FJ1A022French Literature II P. Kyloušekzk 1/1/05 -P
10 credits
Novořecká literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:REBc21Literary Seminar I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:REBc22Literary Seminar II P. Marazopouloszk 0/2/04 -P
8 credits
Španělská literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SJ1A021Spanish Literature I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Spanish Literature II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
10 credits

Tematické bloky povinně-volitelných předmětů

Student musí z každého tematického bloku získat alespoň 4 kredity, dohromady pak z obou bloků alespoň 16 kreditů. Povinně volitelné předměty student volí dle svého zaměření a s ohledem na téma své diplomové práce.

Literární teorie, dějiny literatury, jazyk
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJLB101Gaps and Indeterminacy in Literary Work J. Tlustýz 0/2/04 --
FF:FJ1A026French Literature VI P. Kyloušekzk 1/1/05 --
FF:FJ2B0212Overview of Francophone Literatures P. Kyloušekzk 2/0/04 --
FF:FJ2B022Contemporary French Novel and Modernity P. Dytrtzk 1/1/04 --
FF:IJ1A023Italian Literature III P. Diviziazk 2/0/04 --
FF:IJ1A024Italian Literature IV P. Diviziazk 2/0/05 --
FF:JSB201Comparative Morphology of South-Slavonic Languages P. Krejčízk 1/1/03 --
FF:JSB_SLAV56Postmodernist Literature of the Balkans P. Stehlíkzk 1/1/05 --
FF:KJ1A021Catalan literature 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 --
FF:LgBB06Italic and Romance languages V. Blažekzk 2/0/05 --
FF:LJ305Ancient drama and its reception I D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LJ306Ancient drama and its reception II D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LMKA_a10An Introduction to the Study of Literature, Media and Culture P. Bubeníčekk 0/2/0 0.5 --
FF:LMKB_a214Autobiography and Autofiction Z. Foniokovák 0/2/04 --
FF:MED50Intensive Study Course K. Petrovićováz 0/26/04 --
FF:MEDWikiStudents of Classics write Wikipedia M. Macuraz 1/1/03 --
FF:NARX02History of Literary Structuralist Thought B. Fořtk 2/0/04 --
FF:NARX04An Introduction to Fictional Worlds Theory B. Fořtk 0/2/04 --
FF:NARX11Classical and Post-Classical Narratologies B. Fořtk 0/2/04 --
FF:REMgr01Introduction to Byzantine Literature M. Kulhánkovázk 2/0/05 1-
FF:REMgr02Greek Literature of the 15th - 18th Century M. Kulhánkovázk 2/0/05 3-
FF:ROM1B133Minority Languages in Europe Ch. Cusimanozk 0/2/25 --
FF:ROM2B101Introduction to Vulgar Latin P. Diviziazk 1/1/05 --
FF:RSn092Comparative Literature and Theory of Literary Genres I. Pospíšilzk 1/1/05 --
FF:SJ1B011Latin American Culture and Society. The Caribbean and Central America A. Alchaziduzk 1/1/35 --
FF:SJ1B015Golden Age Literature J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
113 credits
Kultura a historie
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DSMB04Late Ancient and Early Medieval Barbaric States I J. Bednaříkováz 2/2/05 --
FF:DSMB11Late Ancient and Early Medieval Barbaric States II J. Bednaříkovázk 2/25 --
FF:FJ1A011French History and Culture I P. Dytrtzk 2/0/05 1-
FF:FJ1A012French History and Culture II P. Dytrtzk 2/0/05 2-
FF:IJ1A011Italian History and Culture I P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:IJ1A012Italian History and Culture II P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:JSB056The disintegration of Yugoslavia V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB065History and Culture of the Balkans in the Middle Ages V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB151Historical Roots of Nationalisms in the 19th Century Balkans P. Stehlíkzk 1/1/04 --
FF:JSB252Contemporary Balkans V. Štěpánekzk 2/0/04 --
FF:JSB255Communism versus Nationalism: The Balkans in the Second Half of the 20th Century V. Štěpánekzk 2/0/04 --
FF:JSB_SLAV51Balkans and Europe in Each Other's Eyes: Images and Stereotypes Across Centuries P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:KJ1A011Introduction to Catalan history and culture 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 --
FF:KJ1A012Introduction to Catalan history and culture 2 L. Kuzmovázk 2/0/55 --
FF:KR021The Beginnings of Greek Philosohy: Presocratics and Sophists J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR022Classical Greek Philosophy: Socrates, Plato, Aristotle J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:REMgr13History of Greece of the 15th – 18th centuries K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:REMgr12History of the Byzantine Empire K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:RLMgB081Jerusalem in Religious Confrontation D. Papoušekk 1/1/05 --
FF:RLMgB247Christians and the Others in the Middle Ages J. Valtrovák 1/1/05 --
FF:SJ1A011History and Culture of Spanish-Speaking Countries I D. Vázquez Touriñozk 2/3/35 --
FF:SJ1A012History and Culture of Spanish-Speaking Countries II D. Vázquez Touriñozk 2/3/25 --
109 credits

Elective courses