FF FBARpJ Archival Studies
Name in Czech: Archivnictví
Bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FF B-AR_ Archival Studies

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AR1A350Bachelor's Dissertation Seminar Z. Svitákz 0/2/010 6P
FF:AR1A351Bachelor of Arts Dissertation Z. Svitákz 0/0/0- 6-
10 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AR1A300Introduction to the Study of Historical Sciences S. Bártaz 1/1/03 1Z
FF:AR1A301Fundamentals of Auxiliary Historical Sciences for Archivists P. Barzk 1/1/03 1Z
FF:AR1A302Principles of the Archive Sources Z. Svitákz 0/2/02 2Z
FF:AR1A304Introduction to pre-modern history II T. Černušákzk 2/0/03 2-
FF:AR1A305Introduction to History of Modern Age for Archivists A. Vyskočilzk 2/0/03 1-
FF:AR1A306Latin I L. Mazalováz 0/2/02 1-
FF:AR1A307Latin II L. Mazalováz 0/2/02 2-
FF:AR1A308Latin III L. Mazalovázk 0/2/03 3-
FF:AR1A309German IV M. Plevazk 0/2/03 4-
FF:AR1A311Latin Script and Book Culture in the Middle Ages I (800-1200) D. Havelk 1/1/03 2-
FF:AR1A312Latin Script and Book Culture in the Middle Ages II (1200-1500) D. Havelzk 1/1/04 3P
FF:AR1A313Latin Script in Modern Age D. Havelk 1/1/03 4Z
FF:AR1A315Introduction to Diplomatics Z. Svitákzk 1/0/02 2Z
FF:AR1A316Medieval Diplomatics P. Elbelzk 2/1/04 3-
FF:AR1A317Modern Diplomatics I Z. Svitákzk 2/0/04 4Z
FF:AR1A318Modern Diplomatics II Z. Svitákk 2/0/03 5Z
FF:AR1A319Modern Diplomatics J. Jelínekk 1/1/03 6-
FF:AR1A320Chronology and Metrology D. Kalhouszk 1/1/02 1-
FF:AR1A321Sphragistics, Heraldry and Genealogy T. Krejčíkk 1/1/02 3-
FF:AR1A323Fundamentals of Monetary Development for Archivists D. Grossmannovák 1/1/03 5-
FF:AR1A330State Administration until 1526 S. Bártazk 1/1/03 2-
FF:AR1A331State Administration 1526-1790 Z. Svitákzk 1/1/03 3P
FF:AR1A332State Administration 1790-1945 Z. Svitákzk 2/1/05 4P
FF:AR1A333State administration after 1945 T. Dvořákzk 1/1/03 5P
FF:AR1A334Church Administration P. Elbelk 1/1/03 5-
FF:AR1A335Fundamentals of Law L. Šmídová Malárováz 1/1/02 1-
FF:AR1A336Law History of the 19th and 20th Century J. Razimk 2/2/02 5-
FF:AR1A339Archival Studies I S. Bártak 1/1/03 2P
FF:AR1A339aArchival Practice I S. Bártaz 0/0/0 týdenní praxe v rozsahu 40 hodin v AMB.2 2P
FF:AR1A340Archival Studies II S. Bártazk 1/1/03 3P
FF:AR1A340aArchival Practice II S. Bártaz 0/40/0 týdenní praxe v rozsahu 40 hodin v MZA.2 3-
FF:AR1A341Information Technology in Archival Science S. Bártaz 1/1/02 4P
FF:AR1A342Archival Practice III S. Bártaz 0/40/0 3 týdny souvislé praxe v rozsahu 120 hodin.4 4-
FF:AR1A347Czech History in the 19th Century L. Fasoraz 1/1/03 5-
FF:AR1A348Czech History in the 20th Century L. Vykoupilz 1/1/03 6-
100 credits

Selective courses

Archivnictví

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AR1B103Archival Field Trip Z. Svitákz 0/0/0 3DNY.2 --
FF:AR1B109Archival Thursday S. Bártaz 3/0/02 --
FF:AR1B112Selected Issues of Czech Archival Science I S. Bártak 0/2/04 --
FF:AR1B113Selected Issues of Czech Archival Science II S. Bártak 0/2/04 --
FF:AR1B200Exhibition in the Archives I P. Elbelz 1/1/04 --
FF:AR1B201Exhibition in the Archives II P. Elbelz 1/1/04 --
20 credits

Dějiny správy a právní dějiny

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AR1B101Municipal Administration S. Bártak 1/0/02 --
FF:AR1B29Patrimony Administration J. Smitkaz 1/0/02 --
FF:AR1B30Church Administration and its Documents in the Czech Lands in the Late Middle Ages I P. Elbelz 0/2/03 --
FF:AR1B32Church Administration and its Documents in the Czech Lands in the Late Middle Ages II P. Elbelz 0/2/03 --
FF:PV1A338Early Modern Age Czech Legal History L. Šmídová Malárovák 1/1/02 --
FF:PV1B108Interpretation of Historical Legal Texts II L. Šmídová Malárováz 0/2/03 --
FF:PV1B33Interpretation of historical legal texts. L. Šmídová Malárováz 2/0/03 --
18 credits

Němčina a latina pro archivnictví

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PV1B133German I M. Clausováz 0/4/03 --
FF:PV1B134German II M. Clausováz 0/4/03 --
FF:PV1B135German III M. Plevaz 0/4/03 --
FF:PV1B136German Terminology of Auxiliary Historical Sciences and Archival Science I P. Elbelz 0/2/04 --
FF:PV1B137German Terminology of Auxiliary Historical Sciences and Archival Science II P. Elbelz 0/2/04 --
FF:PV1B138Latin IV L. Mazalováz 0/2/02 --
FF:PV2B57German Conversation: Science, Cultur, Politics I P. Elbelz 0/2/04 --
FF:PV2B85German Conversation: Science, Cultur, Politics II P. Elbelz 0/2/04 --
27 credits

Kurzy z paleografie pro archiváře

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AR1B114Reading archive sources Z. Svitákz 0/1/02 --
FF:AR2B77German language handwriting S. Bártaz 0/2/03 --
FF:PV1A311aLecture on Latin Script in the Middle Ages I L. Führerz 0/2/01 --
FF:PV1A312aLecture on Latin Script in the Middle Ages II L. Führerz 0/2/01 --
FF:PV1A313aLecture on Modern Age Script L. Führerz 0/2/01 --
8 credits

Pomocné vědy historické pro archiváře

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AR1B65The Creation of Family Trees in Practice S. Bártaz 2/0/02 --
FF:PV1A314Book Culture in the Middle Ages and Modern Period J. Dufkak 2/0/02 --
FF:PV1A324Iconography P. Elbelz 2/2/02 --
FF:PV1A325Seminar on Epigraphy D. Havelk 0/2/02 --
FF:PV1A326The Science of Sources D. Kalhousk 1/1/03 --
FF:PV1A327Historical Topography D. Kalhouszk 2/0/02 --
FF:PV1B106Historical Statistics L. Fasorak 1/1/03 --
FF:PV1B120Book history in a digital environment J. Marekz 1/0/03 --
FF:PV1B121Papal Diplomatics J. Hrdinak 2/2/03 --
FF:PV1B122Imperial diplomatics P. Elbelk 1/1/03 --
FF:PV1B129Mediaeval Czech Diplomatics D. Kalhousk 1/1/03 --
FF:PV1B130Seminar on Sphragistics and Heraldry T. Krejčíkk 1/1/02 --
FF:PV1B131Filigranology A. Zavřelováz 1/1/02 --
FF:PV1B67Faleristics and Vexillology T. Krejčíkz 1/1/03 --
35 credits

Kurzy z historie pro archiváře

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AR1B105Sources on 19th-Century Military History M. Svobodaz 0/2/02 --
FF:AR1B107How to Study Towns? Chapters from Urban History E. Chodějovskáz 2/2/03 --
FF:HIAb08uIntroduction to Modern History J. Německ 1/1/03 --
FF:PV1A303Introduction to pre-modern history I D. Kalhouszk 2/0/03 --
FF:PV1B118Modern sources and research methods P. Elbelz 1/1/03 --
FF:PV1B132Chapters in the History of Monastic Institutions in the Czech Lands T. Černušákk 1/0/02 --
FF:PV2B49Sources on the History of Jews in the Bohemian Lands in the Early Modern Period P. Kocmanz 0/4/03 --
FF:PV2B83Ennoblement and the new nobility in the Czech Lands in the 18th century J. Brňovjákz 4/0/04 --
23 credits

Kurzy v angličtině

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PV1B100Czech Medieval Sources D. Havelk 1/1/04 --
FF:PV1B103Great Moravia: Carolingian March, or independent "empire"? D. Kalhousz 1/1/04 --
FF:PV1B112English Terminology in Auxiliary Historical Sciences A. Zavřelováz 1/1/04 --
FF:PV1B113Golden Prague: The Art of Book Illumination during the Reign of the Luxembourg Kings from c.1350 to M. Theisenz 0/4/04 --
FF:PV1B128Austria’s art of book illumination in the 15th century M. Theisenz 0/1/03 --
FF:PV1B69The Czech Lands in the Middle Ages D. Kalhousz 1/1/04 --
FF:PV2B82Editing post-Roman inscriptions in the German speaking countries. A. Zajicz 2/0/04 --
27 credits

Elective courses