FF FNVHpV Musicology
Name in Czech: Hudební věda
master's full-time minor
Included in the programme: FF N-VH_ Musicology

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ASH11Listening seminar II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:ASH13Listening seminar III. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.3 --
FF:ASH15Listening seminar IV. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:HV_103Musicological Methodology M. Bekzk 1/1/06 1Z
FF:HV_43State final examenation V. MaňasSZk 0/0/0- --
FF:HV_54History of Music Theory L. Spurnýzk 1/1/05 2Z
FF:HV_755Chapters from Aesthetisc of Music L. Spurnýzk 2/0/05 3Z
FF:HV_795aSeminar I J. Perutkovák 0/2/04 1P
FF:HV_795bSeminar II J. Perutkovák 0/2/04 2P
31 credits

Selective courses

Blok 1

Student vybere jednu z uvedených přednášek (dle aktuální nabídky) v rámci magisterského studia. Získá za ni 5 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:HV_312Riemann and Schenker. Ways of musical analysis L. Spurnýk 2/0/05 1P
FF:HV_553Reading of Texts on Aesthetics and Theory of Music L. Spurnýz 0/2/05 2P
FF:HV_57Czech Musical Terminology 1300-1900 M. Štědroňk 2/0/05 3P
FF:HV_701Exploring the History of Melody of 17th - 19th Centuries M. Štědroňk 1/1/05 4P
FF:HV_706Literature Opera M. Bekk 2/0/05 1P
FF:HV_728The operas of L. Janáček J. Zahrádkak 2/0/05 2P
FF:HV_739Introduction to Musical Semiotics L. Spurnýzk 2/0/05 3P
FF:HV_756Microtectonics M. Štědroňzk 1/1/05 4P
FF:HV_785Ferruccio Busoni L. Spurnýk 2/0/05 1P
FF:HV_811Centre and Periphery: changes of the musical life during 15th-17th centuries V. Maňask 1/1/05 --
FF:HV_812Vocal-instrumental forms of the baroque period J. Perutkovák 1/1/05 --
55 credits

Blok 2

Předměty, které je možno volit v rámci zájmu a profilace studenta k doplnění počtu kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SUS_04Praxis in Cultural Institutions I. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:SUS_21Work Experience in the cultural institutions II. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:ASH20aEditing seminar I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin přednášek za semestr.3 --
FF:ASH20bEditing seminar J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin přednášek.3 --
FF:HV_15aCollegium mixed choir M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15bCollegium male choir M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15cCollegium orchestra M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15dCollegium chamber choir V. Maňask 0/2/04 --
FF:HV_15eCollegium piano M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_700aSeminar of Music Lexicography P. Macekz 0/2/03 --
FF:HV_700bSeminar of Music Lexicography II P. Macekz 0/2/03 --
FF:HV_705Vítězslav Novák and his School L. Spurnýk 2/0/03 --
FF:HV_707From Opera to Musical M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:HV_732Dramaturgy of opera J. Zahrádkak 1/1/03 --
FF:HV_750aSeminar of Music Topography I. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_750bSeminar of Music Topography II. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_781aSeminar - Music in the renaissance era I. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_781bSeminar - Music in the renaissance era II. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_93aSeminar "Music of the Baroque and Classical Era" I J. Perutkováz 0/2/03 --
FF:HV_93bSeminar "Music of the Baroque and Classical Era" II J. Perutkováz 0/2/03 --
FF:HV_95aSeminar "Musical Aesthetics and Theory" I L. Spurnýz 0/2/03 --
FF:HV_95bSeminar "Musical Aesthetics and Theory" II L. Spurnýz 0/2/03 --
FF:HV_98aSeminar "Life and Work of Leoš Janáček" I J. Zahrádkaz 0/2/03 --
FF:HV_98bSeminar "Life and Work of Leoš Janáček" II J. Zahrádkaz 0/2/03 --
83 credits