FF FBRSpSRSP Russian for Social Practice
Name in Czech: Ruština pro společenskou praxi
Bachelor's full-time specialized
Included in the programme: FF B-RS_ Russian Studies

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits
Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:RSb100Bachelor’s Diploma Thesis Seminar J. Šaurz 0/2/010 6P
FF:RSb200Bachelor’s Thesis J. Šaurz 0/0/0- 6-
10 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:RSb001Language Practice I S. Špačkováz 0/4/05 1P
FF:RSb002Language Practice II S. Špačkovázk 0/4/05 2P
FF:RSb003Language Practice III S. Špačkováz 0/4/05 3P
FF:RSb004Language Practice IV S. Špačkovázk 0/4/05 4P
FF:RSb005Language Practice V T. Juříčkováz 0/4/05 5P
FF:RSb006Language Practice VI T. Juříčkovázk 0/4/05 6P
FF:RSb007Exercises on Russian Orthography S. Špačkováz 0/2/05 2P
FF:RSb008Practical Phonetics of Russian T. Juříčkováz 0/2/05 1P
FF:RSb009Basics of Russian Grammar I O. Bergerz 1/1/05 1P
FF:RSb010Basics of Russian Grammar II O. Bergerzk 1/1/05 2P
FF:RSb011An Overview of Russian Literature I J. Šaurzk 1/1/05 1Z
FF:RSb012An Overview of Russian Literature II J. Šaurzk 1/1/05 2Z
FF:RSb013History of Russia J. Šaurzk 2/0/05 1Z
FF:RSb014Modern Russia J. Šaurzk 1/1/05 2Z
FF:RSb015Speaking and Writing in Russian I A. Agapovaz 0/2/05 5P
FF:RSb016Speaking and Writing in Russian II A. Agapovaz 0/2/05 6P
FF:RSb017Normative Grammar I – Morphology O. Bergerzk 1/1/05 3P
FF:RSb018Normative Grammar II – Syntax O. Bergerzk 1/1/05 4P
FF:RSb019Basics of Translating J. Gazdaz 1/1/05 5P
95 credits

Specializační část

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJN108Elements of Law for Slavists I P. Mrkývkaz 1/1/04 3-
FF:PJN109Elements of Law for Slavists II P. Mrkývkazk 1/1/05 4-
FF:RSb021Electronic Agenda Z. Michálekz 0/2/05 3-
FF:RSb022Administration and Business Correspondence in Russian A. Agapovaz 0/2/05 6P
FF:RSb023Russian in the Sphere of Business and Enterprise I A. Agapovaz 0/2/04 5P
FF:RSb024Russian in the Sphere of Business and Enterprise II A. Agapovazk 0/2/05 6P
FF:RSb025Tourism Marketing J. Dohnalzk 1/1/04 4-
FF:RSb026Basics of Interpreting J. Dohnalz 1/1/04 5-
FF:RSb027Translation of Non-Literary Texts S. Špačkováz 0/2/05 5P
FF:RSb028Professional Practice J. Gazdaz 0/0/0 4 týdny.5 4-
FF:RSb051Russian Art and Culture J. Šaurzk 1/1/05 3-
51 credits

Selective courses

Blok 1: Doplňující kurzy

Nutno získat 9 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
ESF:BPE_ZEKOPrinciples of Economics M. Jandovázk 2/0/04 --
FF:JSB150Slavonic Areas P. Krejčízk 2/0/05 --
FF:JSB252Contemporary Balkans V. Štěpánekzk 2/0/04 --
FF:PJ_SLAV04Cultural Tourism and the Slavonic Area R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:RSb030Human Resources Management in Tourism Organizations M. Kropáčkovázk 1/1/04 --
FF:RSb040Introduction to Literary Studies I. Pospíšilzk 1/1/05 --
FF:RSb041Elements of Linguistics J. Gazdazk 1/1/05 --
FF:RSb050History of Russia (extension seminar) J. Šaurzk 1/1/05 --
FF:RSb053Rhetoric J. Dohnalz 1/1/04 --
FF:RSb054Russian Vocabulary J. Gazdazk 1/1/05 --
FF:SLAV05Summer School of Slavonic Studies Abroad V. Štěpánekz 0/0/0 intenzivní kurz.4 --
FF:UJ_60bHome and Foreign Policy of the Contemporary Ukraine P. Kalinaz 2/0/05 --
55 credits