FF FBRSpSRSP Russian for Social Practice
Name in Czech: Ruština pro společenskou praxi
Bachelor's full-time specialized, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF B-RS_ Russian Studies

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:RSb100Bachelor’s Diploma Thesis Seminar J. Šaurz 0/2/010 6P
FF:RSb200Bachelor’s Thesis J. Šaurz 0/0/0- 6-
10 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:RSb001Language Practice I T. Zaňkoz 0/4/05 1P
FF:RSb002Language Practice II T. Zaňkozk 0/4/05 2P
FF:RSb003Language Practice III T. Zaňkoz 0/4/05 3P
FF:RSb004Language Practice IV T. Zaňkozk 0/4/05 4P
FF:RSb005Language Practice V T. Juříčkováz 0/4/05 5P
FF:RSb006Language Practice VI T. Juříčkovázk 0/4/05 6P
FF:RSb007Exercises on Russian Orthography O. Bergerz 0/2/05 2P
FF:RSb008Practical Phonetics of Russian T. Juříčkováz 0/2/05 1P
FF:RSb009Basics of Russian Grammar I O. Bergerz 1/1/05 1P
FF:RSb010Basics of Russian Grammar II O. Bergerzk 1/1/05 2P
FF:RSb011An Overview of Russian Literature I J. Šaurzk 1/1/05 1Z
FF:RSb012An Overview of Russian Literature II J. Šaurzk 1/1/05 2Z
FF:RSb013History of Russia J. Šaurzk 2/0/05 1Z
FF:RSb014Modern Russia J. Šaurzk 1/1/05 2Z
FF:RSb015Speaking and Writing in Russian I A. Agapovaz 0/2/05 5P
FF:RSb016Speaking and Writing in Russian II A. Agapovaz 0/2/05 6P
FF:RSb017Normative Grammar I – Morphology O. Bergerzk 1/1/05 3P
FF:RSb018Normative Grammar II – Syntax O. Bergerzk 1/1/05 4P
FF:RSb019Basics of Translating J. Gazdaz 1/1/05 5P
95 credits

Specializační část

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJN108Elements of Law for Slavists I P. Mrkývkaz 1/1/04 3-
FF:PJN109Elements of Law for Slavists II P. Mrkývkazk 1/1/05 4-
FF:RSb021Electronic Agenda Z. Michálekz 0/2/05 3-
FF:RSb022Administration and Business Correspondence in Russian A. Agapovaz 0/2/05 6P
FF:RSb023Russian in the Sphere of Business and Enterprise I A. Agapovaz 0/2/04 5P
FF:RSb024Russian in the Sphere of Business and Enterprise II A. Agapovazk 0/2/05 6P
FF:RSb025Tourism Marketing J. Dohnalzk 1/1/04 4-
FF:RSb026Basics of Interpreting E. Krejčováz 1/1/04 5-
FF:RSb027Translation of Non-Literary Texts E. Kudrjavceva Malenováz 0/2/05 5P
FF:RSb028Professional Practice J. Gazdaz 0/0/0 4 týdny.5 4-
FF:RSb051Russian Art and Culture J. Šaurzk 1/1/05 3-
51 credits

Selective courses

Blok 1: Doplňující kurzy

Nutno získat 9 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
ESF:BPE_ZEKOPrinciples of Economics M. Jandovázk 2/0/04 --
FF:JSB150Slavonic Areas P. Krejčízk 2/0/05 --
FF:JSB252Contemporary Balkans V. Štěpánekzk 2/0/04 --
FF:PJ_SLAV04Cultural Tourism and the Slavonic Area R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:RSb030Human Resources Management in Tourism Organizations M. Kropáčkovázk 1/1/04 --
FF:RSb040Introduction to Literary Studies P. Pilchzk 1/1/05 --
FF:RSb041Elements of Linguistics J. Gazdazk 1/1/05 --
FF:RSb050History of Russia (extension seminar) J. Šaurzk 1/1/05 --
FF:RSb053Rhetoric J. Dohnalz 1/1/04 --
FF:RSb054Russian Vocabulary J. Gazdazk 1/1/05 --
FF:SLAV05Summer School of Slavonic Studies Abroad V. Štěpánekz 0/0/0 intenzivní kurz.4 --
FF:SLAV_OT_01Základy psaní odborného textu pro slavisty P. Pilchz 1/1/03 --
FF:UJ_60bHome and Foreign Policy of the Contemporary Ukraine P. Kalinaz 2/0/05 --
58 credits