PdF BNJ3Shk German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined major, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: PdF B-NJ3S German Language for Education

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6026The Introduction into Education and Psychology J. Bradovázk 0/0/.7 8 hodin.6 1Z
PdF:SZ6028Developmental Psychology (Exercise) T. Kohoutekk 0/0/.5 6 hodin.3 2Z
PdF:SZ6029Theory and Methodology of Education J. Němeczk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6030Special and Inclusive Education K. Pančochaz 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
PdF:SZ6031Research in the Educational Practice K. Vlčkovázk 0/0/.5 6 hodin.4 3Z
PdF:SZ6035Basis of Educational Diagnostics J. Kratochvílováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6038Educational Communication L. Škarkovák 0/0/.5 6 hodin.3 4Z
PdF:SZ6090Gifted Student's Education E. Trnováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6034Social Psychology (Exercise) J. Krásak 0/0/.5 6 hodin.3 5Z
30 credits

Foreign language

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:JVk001Entrance Test A2 - English R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVk011English for Teachers I R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.5 2-
6 credits

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

U předmětů Jazyková cvičení je nutná posloupnost splnění NJ_B101, NJ_B102, NJ_B201, NJ_B202, NJ_B204. Další průchod je pouze doporučený (viz katalog).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:NJ_AA10Introduction to German Studies T. Káňaz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 1P
PdF:NJ_AA20Introduction to academic writing P. Pytlíkz 1/0/0 6 hodin v kombinované formě.2 1P
PdF:NJ_B101Practical German B1+/1 H. Hradílkováz 0/4/0 18 hodin v kombinované formě.4 1-
PdF:NJ_B102Practical German B1+/2 H. Hradílkovázk 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.4 2-
PdF:NJ_B201Practical German B2 H. Hradílkováz 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_B202Practical German B2+/1 H. Hradílkováz 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_B204Practical German B2+/2 H. Hradílkovázk 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.4 5-
PdF:NJ_G100Phonetics and Phonology of German R. Wagnerzk 1/1/0 12 hodin v kombinované formě.4 1P
PdF:NJ_G200Morphology of German R. Wagnerzk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 2P
PdF:NJ_G300Syntax of German H. Pelouškovázk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 3P
PdF:NJ_G400Lexicology and Stylistics of German T. Káňazk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 4P
PdF:NJ_K100Cultural Studies of German Speaking Countries P. Váňaz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 4P
PdF:NJ_L101Introduction to Literary Analysis P. Pytlíkz 0/1/0 12 hodin v kombinované formě.2 3P
PdF:NJ_L102German Fiction before 1900 P. Pytlíkz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 4P
PdF:NJ_L103German Fiction after 1900 P. Pytlíkz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 5P
43 credits

Selective courses

Z povinně volitelných předmětů je nutno zvolit minimálně 12 kreditů. Většina povinně volitelných předmětů má dvojí možnost ukončení, zápočtem (2 kr.), kolokviem (4 kr.). Podmínky pro ukončení jsou uvedeny v sylabech.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:NJ_D301Presentation Skills in German P. Marečkováz 0/1/0 3 x 2 hodiny v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_D402Creative Writing in German H. Hradílkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 5-
PdF:NJ_G220German Inflectional Classes R. Wagnerz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_G310Contrastive Syntax H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_G320Contrastive Syntax 2 H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_G420Contrastive Word Formation T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_G600Text Linguistics T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 5-
PdF:NJ_G990Dictionaries, Corpora and other Tools in German Studies T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 5-
PdF:NJ_L120Topics on German Literature P. Váňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_L130International Literature Seminar P. Váňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 5-
PdF:NJ_M301German as a Language of Instruction A. Brychováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_M302Motivation in Teaching and Learning Foreign Language V. Janíkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_M308Teaching and Learning Vocabulary A. Brychováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
26 credits

Volitelné předměty (6 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 6 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:NJ_G111Exercises in German Phonetics 1 R. Wagnerz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_G211Exercises in German Morphology R. Wagnerz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_G311Exercises in German Syntax H. Pelouškováz 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_G411Lexicology and Word Formation - Practicle Usage T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
8 credits

Oborove didaktiky (5 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:NJ_M100Basics of German Methodology 1 P. Marečkovázk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 3Z
PdF:NJ_M110Basics of German Methodology 2 V. Janíkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4Z
5 credits

Praxe (10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6036Practice Teaching Assistant - Assisting 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6088Practice Teaching Assistant - Assisting 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6032Practice Teaching Assistant - Tutoring 1 M. Košatkováz 0/0/0 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6087Practice Teaching Assistant M. Košatkováz 0/0/0 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6033Self-experience Preparation for the Profession I J. Nehybaz 0/0/1 (3 x 180 minut).2 3P
PdF:SZ6037Self-experience Preparation for the Profession II J. Nehybaz 0/0/1 3 x 180 minut.2 4P
PdF:SZ6089Practice Teaching Assistant - Assisting 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 credits

Bakalářská práce (8 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:NJ_BPBachelor Thesis H. Pelouškováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:NJ_BPdBachelor Thesis - Completion H. Pelouškováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
PdF:NJ_BPpBachelor Thesis - Project H. Pelouškováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
8 credits