FF FNSLAVpSUS Ukrainian Studies
Name in Czech: Ukrajinská studia
master's full-time specialized, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF N-SLAV_ Slavonic Studies

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Posluchač specializace Ukrajinská studia v rámci programu Slavistika musí absolvovat všechny povinné předměty společného základu programu a specializace a získat předepsaný počet kreditů z jednotlivých bloku povinně volitelných předmětů dle pokynů pro průchod studiem.

Společná část

Diplomová práce a státní zkouška

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SLAV01PMA Thesis Project V. Štěpánekz 0/0/0 konzultace.1 2P
FF:SLAV01SMaster’s Diploma Thesis Seminar I V. Štěpánekz 0/2/09 3P
FF:SLAV02Master’s Diploma Thesis Seminar II V. Štěpánekz 0/2/010 4P
FF:SLAV03Master’s Diploma Thesis V. Štěpánekz 0/0/0- 4-
FF:SLAV04State Final Examination V. ŠtěpánekSZk 0/0/0 SZZk.- 4-
20 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJ_SLAV02Central Europe: Area, Borderlands, Identity I. Pospíšilzk 2/0/05 1Z
FF:PJ_SLAV03Stylistics and Language Culture R. Madeckizk 1/1/05 2P
FF:JSB_SLAV11Old Church Slavonic E. Krejčovázk 1/1/05 2P
FF:JSB_SLAV51Balkans and Europe in Each Other's Eyes: Images and Stereotypes Across Centuries P. Stehlíkz 1/1/05 3P
20 credits

Selective courses

Student/studentka musí z každého bloku splnit nejméně 2 předměty a současně získat celkově min. 37 kreditů za všechny povinně volitelné předměty společného základu.

Blok A: Vztahy a kontakty
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV52South Slavic-Czech Relations V. Štěpánekzk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV04Cultural Tourism and the Slavonic Area R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV05Relations of Czech Lands with Poland and Ukraine P. Kalinazk 1/1/05 --
FF:RSn099We and They: Czech–Russian Relations Yesterday and Today I. Pospíšilzk 1/1/05 --
FF:SLAV07Slovenská setkání a konfrontace I. Pospíšilzk 1/1/05 --
25 credits
Blok B: Překlad a tlumočení
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV12Biblical Texts in the Light of Slavic Translations E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:JSB079Translation Software for Students of Slavonic Studies P. Pilchz 1/1/03 --
FF:JSB_SLAV66Basics of Interpreting E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:PJ_SLAV14Legal Texts and Terminology in Polish: Translation Workshop R. Madeckiz 0/2/04 --
FF:PJ_SLAV18Czech Life and Institutions in Polish R. Madeckiz 1/1/04 --
19 credits
Blok C: Jazyk, kultura a dějiny
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV53Turkish Wars 1526-1878: Habsburg Monarchy, Poland, Russia and Cossacks against the Ottoman Empire V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV54Orthodox Christianity and the Slavic World V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB022The Language as a Charged Weapon E. Krejčovázk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV01History of Thought On Language R. Madeckizk 1/1/05 --
FF:PJV007Contemporary Polish Cinema R. Madeckiz 1/2/04 --
FF:SLAV05Summer School of Slavonic Studies Abroad V. Štěpánekz 0/0/0 intenzivní kurz.4 --
FF:UJ_SLAV01Ludvik Kuba: Folklorist and Painter of Slavic Nations P. Kalinaz 1/1/04 --
31 credits
Blok D: Literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV55Literature Theory of the 20th and the 21st Century and Slavic Literatures P. Pilchz 1/1/05 --
FF:JSB055Novel in the Balkans P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:PJN213Famous Authors of Polish Literature (Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert) R. Buchtovázk 0/2/03+2 --
FF:PJ_SLAV15Prostor postkomunistické Evropy v současné polské reportáži R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:PJ_SLAV16Literary workshop: Polish literature from 1956 to the present R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:RSn092Comparative Literature and Theory of Literary Genres I. Pospíšilzk 1/1/05 --
28 credits

Specializační část

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:UJ_SLAV02Language Exercises in Ukrainian I O. Čmelíkováz 0/2/04 1P
FF:UJ_SLAV03Language Exercises in Ukrainian II O. Čmelíkovázk 0/2/05 2P
FF:UJ_SLAV04Historical and Theoretical Problems of Ukrainian Literature I K. Kuznietsovaz 1/1/04 1P
FF:UJ_SLAV05Historical and Theoretical Problems of Ukrainian Literature I K. Kuznietsovaz 1/1/04 2P
FF:UJ_SLAV06Historical Development of Ukrainian P. Kalinazk 1/1/05 2P
FF:UJ_SLAV07Syntax of Ukrainian O. Čmelíkovázk 1/1/05 3P
FF:UJ_SLAV08Lexicology and Lexicography T. Juříčkovázk 1/1/05 3P
32 credits

Selective courses

Nutno získat min. 8 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:UJS_01Classical Russian Music P. Kalinaz 2/0/04 --
FF:UJS_02Block Lessons of the Guest Professor P. Kalinaz 1/1/04 --
FF:UJS_03Preparatory course for interpreting Adaptation-integration courses into Ukrainian P. Kalinaz 3/0/05 --
FF:UJS_04Juridical Terminology of Ukrainian III O. Čmelíkováz 0/2/03 --
FF:UJ_55Ukrainian Cinema I K. Kuznietsovaz 3/0/04 --
FF:UJ_66Practical training I. Pospíšilz 0/0/02 --
FF:UJ_91Ukrainian Fairy Tale K. Kuznietsovaz 1/1/03 --
FF:RSb013History of Russia J. Šaurzk 2/0/05 --
FF:RSb014Modern Russia J. Šaurzk 1/1/05 --
FF:RSb053Rhetoric J. Dohnalz 1/1/04 --
FF:RSn096An Outline of World Literature I. Pospíšilzk 1/1/05 --
44 credits