FF FNSLAVpSUS Ukrainian Studies
Name in Czech: Ukrajinská studia
master's full-time specialized
Included in the programme: FF N-SLAV_ Slavonic Studies

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Posluchač specializace Ukrajinská studia v rámci programu Slavistika musí absolvovat všechny povinné předměty společného základu programu a specializace a získat předepsaný počet kreditů z jednotlivých bloku povinně volitelných předmětů dle pokynů pro průchod studiem.

Společná část (80 kr.)

Master's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SLAV01Master’s Diploma Thesis Seminar I V. Štěpánekz 0/2/010 3P
FF:SLAV02Master’s Diploma Thesis Seminar II V. Štěpánekz 0/2/010 4P
FF:SLAV03Master’s Diploma Thesis V. Štěpánekz 0/0/0- 4-
20 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJ_SLAV01History of Thought On Language R. Madeckizk 1/1/05 1P
FF:PJ_SLAV02Central Europe: Area, Borderlands, Identity I. Pospíšilzk 2/0/05 1Z
FF:PJ_SLAV03Stylistics and Language Culture R. Madeckizk 1/1/05 2P
FF:RSn092Comparative Literature and Theory of Literary Genres I. Pospíšilzk 1/1/05 2Z
FF:JSB_SLAV11Old Church Slavonic E. Krejčovázk 1/1/05 2P
FF:PJ_SLAV04Cultural Tourism and the Slavonic Area R. Buchtovázk 1/1/05 3P
FF:JSB_SLAV51Balkans and Europe in Each Other's Eyes: Images and Stereotypes Across Centuries P. Stehlíkz 1/1/05 3P
35 credits

Selective courses

Blok I: Vztahy mezi slovanskými národy

Nutno získat min. 5 kreditů. (Platí pro imatrikulační ročník 2021 a pozdější.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJ_SLAV05Relations of Czech Lands with Poland and Ukraine P. Kalinazk 1/1/05 1P
FF:JSB_SLAV52South Slavic-Czech Relations V. Štěpánekzk 1/1/05 2P
FF:RSn099We and They: Czech–Russian Relations Yesterday and Today I. Pospíšilzk 1/1/05 2P
15 credits
Blok II: Vybrané otázky slavistiky a slovanského areálu

Nutno získat min. 15 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV12Biblical Texts in the Light of Slavic Translations E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV53Turkish Wars 1526-1878: Habsburg Monarchy, Poland, Russia and Cossacks against the Ottoman Empire V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV54Orthodox Christianity and the Slavic World V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV55Literature Theory of the 20th and the 21st Century and Slavic Literatures V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB071Czech Minority in South-Eastern Europe P. Stehlíkz 1/1/04 --
FF:JSB079Translation Software for Students of Slavonic Studies P. Pilchz 1/1/03 --
FF:PJ_SLAV15The Space of Post-Communist Europe in Contemporary Reportages and Travel Literature R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:SK_39Chapters of Czech-Slovak Cultural and Historical Relations I. Pospíšilz 2/0/03 --
FF:UJ_SLAV01Ludvik Kuba: Folklorist and Painter of Slavic Nations P. Kalinaz 1/1/04 --
36 credits

Elective courses

Nutno získat min. 5 kreditů. Předměty si student volí z nabídky celé fakulty, případně i jiných fakult MU. Do této kategorie se studentům započítají i kredity za povinně volitelné předměty (ze společného základu i specializace) získané nad rámec předepsaných povinností.

Specializační část (40 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:UJ_SLAV02Language Exercises in Ukrainian I H. Myronovaz 0/2/04 1P
FF:UJ_SLAV03Language Exercises in Ukrainian II P. Kalinazk 0/2/05 2P
FF:UJ_SLAV04Historical and Theoretical Problems of Ukrainian Literature I K. Kuznietsovaz 1/1/04 1P
FF:UJ_SLAV05Historical and Theoretical Problems of Ukrainian Literature I V. Zvyniatskovskyiz 1/1/04 2P
FF:UJ_SLAV06Historical Development of Ukrainian H. Myronovazk 1/1/05 2P
FF:UJ_SLAV07Syntax of Ukrainian H. Myronovazk 1/1/05 3P
FF:UJ_SLAV08Lexicology and Lexicography T. Juříčkovázk 1/1/05 3P
FF:UJ_SLAV10Diploma Thesis Project P. Kalinaz 0/0/0 jednorázově.2 2-
FF:UJB599State Final Examination P. KalinaSZk 0/0/0- 4-
34 credits

Selective courses

Nutno získat min. 6 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:RSb013History of Russia J. Šaurzk 2/0/05 --
FF:RSb014Modern Russia J. Šaurzk 1/1/05 --
FF:RSb053Rhetoric J. Dohnalz 1/1/04 --
FF:RSn094Latin and Greek in Their Relationships to Slavonic Languages V. Bočekzk 1/1/05 --
FF:RSn096An Outline of World Literature I. Pospíšilzk 1/1/05 --
FF:RSn100Literary Text and Anthropological Aspects J. Dohnalzk 1/1/05 --
FF:UJ_66Practical training I. Pospíšilz 0/0/02 --
FF:UJS_02Block Lessons of the Guest Professor P. Kalinaz 1/1/04 --
FF:UJS_01Classical Russian Music P. Kalinaz 2/0/04 --
39 credits