FF FNPMEJpSSP Translation of Spanish
Name in Czech: Překladatelství španělštiny
master's full-time specialized
Included in the programme: FF N-PMEJ_ Translation of Modern European Languages

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PRZA010Diploma Thesis Seminar - Master A. Urválekz 0/2/410 3P
FF:PRZA011Diploma Thesis Seminar - Master P. Kyloušekz 0/2/410 4P
20 credits

Compulsory courses

Compulsory courses
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PRZA001Stylistics Z. Hladkázk 0/2/05 1Z
FF:PRZA002Translation theory A. Urválekzk 2/0/05 1Z
FF:PRZA003IT Tools P. Kyloušekz 0/2/0 kombinace blokové a průběžné výuky.5 1Z
FF:PRZA004Technical and practical aspects of translation A. Urválekk 0/2/05 1Z
FF:PRZA005Editing practice P. Dytrtzk 0/2/05 1Z
FF:PRZA006Correct writing for translators I. Buzekzk 0/2/05 2Z
FF:PRZA007Syntax for translators Z. Hladkázk 0/2/05 2Z
FF:PRZA008Technical and practical aspects of translation A. Urválekk 0/2/05 2Z
FF:PRZA009Corpus linguistics I. Zündorfzk 0/2/05 2Z
45 credits

Specializační část (40-60 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PRSJA001Text and Discourse Analysis I. Buzekzk 0/0/05 1Z
FF:PRSJA002Translation seminar I I. Buzekzk 0/2/45 1P
FF:PRSJA003Text linguistics I I. Buzekzk 1/1/25 1P
FF:PRSJA004Translation seminar II I. Buzekzk 0/2/45 2P
FF:PRSJA005Text linguistics II I. Buzekzk 0/2/25 2P
FF:PRSJA006Comparative Stylistics of Spanish and Czech Language I. Buzekzk 1/1/25 2Z
FF:PRSJA007Czech - Spanish equivalents I. Buzekzk 2/0/25 3P
FF:PRSJA008Translation seminar III I. Buzekzk 0/2/45 3P
FF:PRSJA009Interpreting seminar P. Dytrtz 0/2/45 3P
FF:PRSJA010Written Test P. Dytrtzk 0/0/0 3 hodiny.- 4-
FF:PRSJA011State Exam P. DytrtSZk 0/0/0- --
45 credits

Selective courses

Z tohoto výběru je nutno získat minimálně 10 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PRSJB001Translation seminar P. Dytrtz 0/2/45 --
FF:PRSJB002Society and culture in Spain I. Buzekz 1/1/25 --
FF:PRSJB003Indigenous culture in Latin America P. Dytrtz 1/1/25 --
FF:PRSJB004Spanish phraseology P. Dytrtz 0/2/24 --
FF:PRSJB005Academic project P. Dytrtz 0/0/25 --
FF:PRSJB006Spanish phraseology P. Dytrtz 0/2/24 --
FF:PRSJB007Legal spanish P. Dytrtz 1/1/24 --
FF:PRSJB008Interpretation seminar P. Dytrtz 0/2/45 --
FF:PRSJB009Czech culture and language P. Dytrtz 0/2/44 --
FF:PRSJB010Subtitling P. Dytrtz 0/2/45 --
FF:PRSJB011Journalistic discourse P. Dytrtz 1/1/24 --
50 credits