FSS DMVEP01 Mezinárodní vztahy a evropská politika
Název anglicky: International Relations and European Politics
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FSS D-MVEP_ Mezinárodní vztahy a evropská politika

Povinné předměty

Blok 1

Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVPd0001Kvalitativní výzkum mezinárodní a evropské politiky V. Hloušekzk 1/1/020 1-
FSS:MVPd0002Kvantitativní výzkum mezinárodní a evropské politiky P. Kaniokzk 1/1/020 2-
FSS:MVPd0003Prezentace návrhu výzkumu V. Hloušekz 0/0/020 3-
FSS:MVPd0004Seminář k odborné publikaci I. V. Hloušekz 1/1/020 4-
FSS:MVPd0005Seminář k odborné publikaci II. V. Hloušekz 1/1/020 6-
FSS:MVPd0006Disertační práce I. V. Hloušekz 0/0/060 7-
FSS:MVPd0007Disertační práce II. V. Hloušekz 0/0/060 8-
220 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1 - Dlouhodobý zahraniční pobyt

Student/ka musí v průběhu studia povinně absolvovat jeden z uvedených kurzů v rozsahu 20 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 5-
FSS:FSS990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 5-
40 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVPd0008Individuální výzkumný úkol V. Hloušekz 0/0/020 --
FSS:MVPd0009Pedagogické praktikum V. Hloušekz 0/0/02 --
22 kreditů

Povinné předměty pro dostudování

1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS001Výzkum evropské politiky P. Suchýzk 0/020 1-
FSS:MVPd0001Kvalitativní výzkum mezinárodní a evropské politiky V. Hloušekzk 1/1/020 1-
FSS:MVZ001Koncepty a paradigmata výzkumu mezinárodních vztahů P. Suchýzk 0/020 1-
60 kreditů

2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS007Analýza evropské politiky P. Suchýz 0/020 2-
FSS:MVPd0002Kvantitativní výzkum mezinárodní a evropské politiky P. Kaniokzk 1/1/020 2-
FSS:MVZ007Analýza mezinárodních vztahů P. Suchýz 0/020 2-
60 kreditů

3

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS006Prezentace vědecké práce P. Suchýz 0/020 3-
FSS:MVPd0003Prezentace návrhu výzkumu V. Hloušekz 0/0/020 3-
FSS:MVZ006Prezentace vědecké práce P. Suchýz 0/020 3-
60 kreditů

4

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS004Metodologický seminář I. P. Suchýk 0/020 4-
FSS:MVPd0004Seminář k odborné publikaci I. V. Hloušekz 1/1/020 4-
FSS:MVZ004Metodologický seminář I. P. Suchýk 0/020 4-
60 kreditů

5

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/0- 5-
FSS:FSS990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/0- 5-
0 kreditů

6

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS005Metodologický seminář II. P. Suchýz 0/020 6-
FSS:MVPd0005Seminář k odborné publikaci II. V. Hloušekz 1/1/020 6-
FSS:MVZ005Metodologický seminář II. P. Suchýz 0/020 6-
60 kreditů

7

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS002Disertační práce I. P. Suchýk 0/044 7-
FSS:MVPd0006Disertační práce I. V. Hloušekz 0/0/060 7-
FSS:MVZ002Disertační práce I. P. Suchýk 0/044 7-
148 kreditů

8

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS003Disertační práce II. P. Suchýk 0/070 8-
FSS:MVPd0007Disertační práce II. V. Hloušekz 0/0/060 8-
FSS:MVZ003Disertační práce II. P. Suchýk 0/070 8-
200 kreditů