FSpS MS Management sportu
Název anglicky: Sports Management
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSpS N-MS Management sportu

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:np4001Metodologie J. Zhánělzk 1/2/06 1P
FSpS:n4002Magisterská práce 1 Z. Reguliz 0/0/07 3-
FSpS:n4004Magisterská práce 2 Z. Reguliz 0/07 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_DASYDaňový systém R. Jahodazk 2/2/07 4P
ESF:BPV_VEF1Veřejné finance 1 R. Jahodazk 2/2/08 2Z
ESF:MPV_EKSPEkonomika sportu M. Pavlíkzk 2/1/05 2P
ESF:MPV_MAUDManažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru M. Hladkázk 1/2/05 1P
FSpS:n4003English R. Prucklovázk 0/0/02 1-
FSpS:n4212Odborná praxe 1 M. Strachováz 0/0/0 75 hod.4 1-
FSpS:n4221Odborná praxe 2 M. Strachováz 0/0/0 75 hod.4 2-
FSpS:n4222Teambulding kurz A. Blažejz 0/0/0 kurz 4 D.2 2-
FSpS:np4005Výzkumné trendy v kinantropologii M. Zvonařz 1/0/02 3-
FSpS:np4041Etika a společenská odpovědnost V. Moudrzk 1/1/04 4P
FSpS:np4210Psychologie sportu a koučování H. Válkovázk 0/2/04 1P
FSpS:bp4055Výživa a regenerace ve sportu I. Hrnčiříkovázk 1/1/04 2-
FSpS:bp4056Právo ve sportu P. Skryjazk 1/1/04 1-
FSpS:np4215Management a marketing sportovních akcí a klubů M. Strachovázk 1/2/06 1Z
FSpS:np4220Projektový management ve sportu O. Racekzk 1/2/05 2P
FSpS:np4223Teambuilding A. Blažejzk 1/1/04 3P
FSpS:np4230Evropská unie, mezinárodní organizace a sport M. Strachovázk 1/2/06 3P
FSpS:np4232Zásady organizace outdoorových aktivit S. Hřebíčkovázk 0/2/04 3P
FSpS:np4233Společenské aspekty ve sportu E. Hurychzk 1/1/04 3Z
FSpS:np4234Problematika profesionálních sportovních klubů M. Strachovázk 1/2/05 3Z
FSpS:np4240Vybrané kapitoly z olympismu M. Strachovázk 0/2/04 4P
FSpS:np4242Management ve sportu hendikepovaných H. Válkováz 1/1/03 2P
FSpS:np4243Propagace a média O. Racekzk 1/1/04 4P
100 kreditů