PdF BSOCPvp Sociální pedagogika a volný čas
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-SOCP Sociální pedagogika a volný čas

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Sop010Sociální pedagogika v teorii a praxi L. Gulovák 0/3/04 1Z
PdF:SOp115Exkurze do odborných zařízení M. Kurowskiz 0/0/1 bloková výuka.2 1-
PdF:SOp116Kurz 1 - seznamovací P. Sojákz 0/0/2 3 dny.1 1-
PdF:SOp117Osobnostní příprava 1 P. Sojákk 0/2/03 1-
PdF:SOp118Základy dramatické výchovy L. Polánkováz 0/2/02 1-
PdF:SOp119Základy psychologie a sociologie M. Košatkovázk 1/2/06 1-
PdF:Sop020Sociologické a psychologické aspekty sociální pedagogiky M. Košatkovázk 0/3/05 2Z
PdF:Sop021Metody sociální pedagogiky M. Kurowskizk 0/3/05 2Z
PdF:SOp110Základy pedagogiky D. Klapkozk 1/1/04 2-
PdF:SOp121Vývojová psychologie B. Strobachovázk 1/2/05 3-
PdF:Sop030Projektování v sociální pedagogice I (praxe) M. Kurowskik 0/2/04 3Z
PdF:SOp031Teoretické koncepty sociální pedagogiky I M. Kurowskik 0/2/04 3Z
PdF:SOp138Výchova ve volném čase J. Němeczk 1/0/03 3-
PdF:Sop040Projektování v sociální pedagogice II (praxe) M. Kurowskizk 0/2/05 4Z
PdF:Sop041Teoretické koncepty sociální pedagogiky II B. Strobachovázk 0/2/05 4Z
PdF:Sop050Medializace a prezentace projektů L. Gulováz 0/2/02 5Z
60 kreditů

Povinně-volitelné předměty