PdF NVZ2vp Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZpM11Alternativní léčebné metody J. Slaná Reissmannovák 0/1/02 1P
PdF:VZpM13Osobnostní a sociální rozvoj A. Prokopovák 0/1/02 1P
PdF:VZpM21První pomoc ve školním prostředí J. Slaná Reissmannovázk 0/2/15 2P
PdF:VZpM22Sociálně patologické jevy A. Prokopovák 0/1/03 2P
PdF:VZpM23Právo pro učitele výchovy ke zdraví J. Dudovák 0/1/02 2P
PdF:VZpM33Podpora psychického zdraví E. Řehulkak 0/1/02 3P
PdF:VZpM34Zátěžové, ohrožující a krizové situace E. Řehulkak 0/2/03 3P
PdF:VZpM41Aktuální témata výchovy ke zdraví L. Mužíkovák 0/1/13 4P
PdF:VZpM43Internacionalizace ve výchově ke zdraví V. Mužíkz 0/0/01 4-
23 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZpM12Didaktika výchovy ke zdraví 1 V. Mužíkz 0/2/02 1Z
PdF:VZpM31Didaktika výchovy ke zdraví 2 V. Mužíkk 0/2/03 3Z
PdF:VZpM32Problematika ochrany a podpory zdraví L. Mužíkovák 0/1/13 3Z
PdF:VZpM42Didaktika výchovy ke zdraví 3 V. Mužíkz 0/2/02 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:VZ6002Učitelská praxe 2 J. Slaná Reissmannováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:VZ6003Učitelská praxe 3 J. Slaná Reissmannováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů