PdF NGAL2Shp Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Název anglicky: Gallery Education and Arts Facilitation
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
PdF:SZ6061Seminář ke školní pedagogice H. Horkáz 0/1/02 1Z
11 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management D. Veseláz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:GPm021Úvod do dějin umění I.: Architektura R. Horáčekzk 2/0/04 1Z
PdF:GPm001Galerijní exkurze 1 O. Navrátilz 0/0/2 exkurze.2 1-
PdF:GPm005Zprostředkování architektury R. Horáčekk 0/2/02 2P
PdF:GPm006Tvůrčí psaní a vědecká práce Z. Fišerz 0/2/02 2P
PdF:GPm007Aktuality galerijní pedagogiky O. Navrátilz 0/1/01 3P
PdF:GPm011Slovesné aktivity v galerii Z. Fišerz 0/2/02 1P
13 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studující musí v průběhu studia splnit minimálně 10 kr. v rámci povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:GPm008Autorský lektorský projekt 1 R. Horáčekzk 0/0/1 projekt.3 3P
PdF:GPm012Autorský lektorský projekt 2 R. Horáčekz 0/0/2 projekt.2 4P
PdF:GPm014Ateliér galerijní pedagogiky 1 H. Stadlerováz 0/2/02 2P
PdF:GPm015Proměny současného výtvarného umění R. Horáčekk 2/0/03 1P
PdF:GPm016Základy provozu umění V. Havlíkz 0/2/02 3P
PdF:GPm019Ateliér galerijní pedagogiky 2 R. Horáčekz 0/2/02 4P
14 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:GPm018Galerijní exkurze 2 R. Horáčekz 0/0/1.3 exkurze 1 den.2 2-
PdF:GPm020Grafický design J. Nedomováz 0/2/02 2-
4 kredity

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:GPm003Didaktika galerijní pedagogiky 1 – historie a teorie R. Horáčekk 2/0/03 1Z
PdF:GPm004Didaktika galerijní pedagogiky 2 – metodika a praxe H. Stadlerovák 0/2/03 2Z
PdF:GPm010Didaktika galerijní pedagogiky 3 – lektorské aktivity H. Stadlerováz 0/2/02 3Z
PdF:GPm013Teorie umění a interpretace výtvarného díla R. Horáčekz 0/2/02 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:GP6001Profesní praxe R. Horáčekz 0/0/5 praxe.2 1P
PdF:GP6002Galerijní praxe 1 R. Horáčekz 0/0/3 galerijní praxe.2 2P
PdF:GP6003Galerijní praxe 2 R. Horáčekz 0/0/3 galerijní praxe.2 3P
PdF:GP6011Seminář k profesní praxi R. Horáčekz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VV_DPpDiplomová práce - Projekt R. Horáčekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:VV_DPDiplomová práce R. Horáčekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:VV_DPdDiplomová práce - Dokončení R. Horáčekz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů