FF FBRSpV Ruská studia
Název anglicky: Russian Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-RS_ Ruská studia

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSb001Jazyková cvičení I S. Špačkováz 0/4/05 3P
FF:RSb002Jazyková cvičení II S. Špačkovázk 0/4/05 4P
FF:RSb003Jazyková cvičení III S. Špačkováz 0/4/05 5P
FF:RSb004Jazyková cvičení IV S. Špačkovázk 0/4/05 6P
FF:RSb007Cvičení z ruského pravopisu S. Špačkováz 0/2/05 4P
FF:RSb008Praktická fonetika ruštiny T. Juříčkováz 0/2/05 3P
FF:RSb009Základy ruské mluvnice I O. Bergerz 1/1/05 5P
FF:RSb010Základy ruské mluvnice II O. Bergerzk 1/1/05 6P
FF:RSb011Přehled ruské literatury I J. Šaurzk 1/1/05 3Z
FF:RSb012Přehled ruské literatury II J. Šaurzk 1/1/05 4Z
FF:RSb013Dějiny Ruska J. Šaurzk 2/0/05 5Z
FF:RSb014Současné Rusko J. Šaurzk 1/1/05 6Z
60 kreditů