FF F01501 Literární komparatistika
Název anglicky: Comparative Literature
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-LIKO_ Literární komparatistika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
FF:LIKOT01Teorie a dějiny literární komparatistiky a genologie I. Pospíšilzk 0/0/010 1-
FF:LIKOP01Obecná metodologie J. Dohnalz 0/0/05 2-
FF:LIKOP02Doktorský seminář E. Krejčováz 0/0/0 3x během studia.5*3 1-
FF:LIKOP03Specializační seminář I. Pospíšilz 0/0/0 3x během studia.5*3 2-
FF:LIKOP04Publikace odborné studie I. Pospíšilz 0/0/0 2x během studia.10*2 --
FF:LIKOP05Recenze v odborném periodiku I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:LIKOP06Vystoupení na zahraniční konferenci E. Krejčováz 0/0/015 --
FF:LIKOP07Vystoupení na konferenci v ČR/SR E. Krejčováz 0/0/010 --
FF:LIKOP08Zahraniční studijní stáž I E. Krejčováz 0/0/010 --
FF:LIKOP09Grantový projekt I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:LIKOP10Výuka odborného předmětu I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:LIKOP11Teze disertační práce I. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:LIKOP12Disertační práce I. Pospíšilz 0/0/025 --
175 kreditů

Povinně volitelné předměty

Teoretické předměty

Minimálně 30 kreditů (tj. dva předměty).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LIKOT02Literárněvědná teorie a metodologie I. Pospíšilzk 0/0/015 --
FF:LIKOT03Antická literatura pro literární komparatisty I. Radovázk 0/0/015 --
FF:LIKOT04Světová literatura a světové literatury I. Pospíšilzk 0/0/015 --
FF:LIKOT05Teorie kulturních areálů I. Pospíšilzk 0/0/015 --
60 kreditů

Další světový jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium M. Ševečkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 --
20 kreditů

Výběrové předměty

Student musí získat minimálně 30 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LIKOV01Publikace odborné studie (zahraniční) I. Pospíšilz 0/0/015 --
FF:LIKOV02Publikace odborné studie (domácí) I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:LIKOV03Příspěvek na konferenci E. Krejčováz 0/0/05 --
FF:LIKOV04Recenzní činnost I. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:LIKOV05Popularizační publikační a přednáškové aktivity I. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:LIKOV06Zahraniční studijní stáž II E. Krejčováz 0/0/010 --
FF:LIKOV07Odborná monografie I. Pospíšilz 0/0/025 --
FF:LIKOV08Grantová činnost I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:LIKOV09Další činnost v oboru I. Pospíšilz 0/0/05 --
90 kreditů