FF FBSJpV Španělský jazyk a literatura
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-SJ_ Španělský jazyk a literatura

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1A001Jazykový seminář I M. Malázk 2/6/24+3 1P
FF:SJ1A002Jazykový seminář II M. Malázk 2/6/25+3 2P
FF:SJ1A003Jazykový seminář III M. Maláz 0/2/12 3P
FF:SJ1A004Jazykový seminář IV M. Maláz 0/2/23 4P
FF:SJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí I - Španělsko D. Vázquez Touriñozk 2/3/35 1Z
FF:SJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí II - Latinská Amerika D. Vázquez Touriñozk 2/3/25 2Z
FF:SJ1A031Španělská lingvistika I P. Stehlíkzk 1/1/45 1P
FF:SJ1A032Španělská lingvistika II P. Stehlíkzk 1/1/45 2P
FF:SJ1A055Státní závěrečná zkouška D. Vázquez TouriñoSZk 0/0/0- 6-
40 kreditů

Povinně volitelné předměty

Profilové předměty

Student musí vybrat a absolvovat dva ze čtyř možných směrů, přičemž každý směr se skládá z dvou předmětů (celkem čtyři předměty za 20 kreditů):

  • Španělská literatura
  • Hispanoamerická literatura
  • Aplikovaná lingvistika (pouze po absolvování Španělské lingvistiky)
  • Témata španělské lingvistiky (po absolvování Španělské lingvistiky)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1A021Španělská literatura I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Španělská literatura II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A023Hispanoamerická literatura I D. Vázquez Touriñozk 2/2/35 -P
FF:SJ1A024Hispanoamerická literatura II D. Vázquez Touriñozk 2/2/35 -P
FF:SJ1A033Témata španělské lingvistiky I I. Buzekzk 1/1/45 -P
FF:SJ1A034Témata španělské lingvistiky II C. Rodríguez Garcíazk 1/1/45 -P
FF:SJ1A035Aplikovaná lingvistika I - Úvod do didaktiky ELE M. Malázk 2/2/15 -P
FF:SJ1A036Aplikovaná lingvistika II - Úvod do překladatelství ŠJ D. Vázquez Touriñozk 2/3/15 -P
40 kreditů