FF FNPAJpJ Překladatelství anglického jazyka
Název anglicky: English-language Translation
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-PAJ_ Překladatelství anglického jazyka

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJP69800Seminář k magisterské diplomové práci I R. Kamenickáz 0/0/010 3P
FF:AJP69801Seminář k magisterské diplomové práci II R. Kamenickáz 0/0/010 4P
FF:AJP69850Magisterská diplomová práce R. Kamenickáz 0/0/0- 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL21110Zkouška z anglického jazyka L. Nepivodovázk 0/0/0- 2P
FF:AJL21120Ústní zkouška z anglického jazyka L. Nepivodovázk 0/0/0- 3P
FF:AJP69010Praktické a technické aspekty překladu J. Rambousekk 0/2/04 2P
FF:AJP69011Analýza textu a diskurzu R. Kamenickázk 1/1/04 1P
FF:AJP69012Teorie překladu I. N. Kudrnáčovázk 2/0/04 1Z
FF:AJP69013Teorie překladu II - aplikace J. Chamonikolasovázk 2/0/04 2Z
FF:AJP69022Stylistika pro překladatele AJ N. Kudrnáčovázk 0/2/05 2P
FF:AJP69039Obecné tendence v překladu R. Kamenickázk 0/2/05 2P
FF:AJP69043Překlad v prostředí internetu J. Rambousekzk 0/2/05 3P
FF:AJP69056Technický překlad N. Kudrnáčovázk 0/2/05 4P
FF:CJBB119Kurz správného psaní pro nebohemisty H. Žižkováz 0/2/03 1P
39 kreditů

Povinně volitelné předměty

Z nabídky Povinně volitelných předmětů na KAA musí student nasbírat minimálně 51 kreditů. Z tohoto množství musí být minimálně 41 kreditů z profilujících předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL22065Sémantika: anglická slovesa N. Kudrnáčovázk 0/2/06 --
FF:AJL22066Výslovnostní podoby angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 --
FF:AJL22068Sémantika: větná semantika N. Kudrnáčovázk 0/2/06 --
FF:AJL22082Pragmatika: Význam v kontextu J. Pelclovázk 0/2/06 --
FF:AJL22083Stylistika: Jazyk v médiích J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJL22087Forenzní lingvistika: anglický jazyk v právním kontextu J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJL22089Sociolingvistické dovednosti: Akademická mluva K. Tomkovázk 0/2/06 --
FF:AJL22093Výslovnostní podoby americké angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 --
FF:AJL29054Překlad dětské literatury J. Rambousekzk 0/2/06 2P
FF:AJL29055Carrollova "Alice" v češtině J. Rambousekzk 0/2/06 3P
FF:AJL29066Styl a překlad R. Kamenickázk 0/2/06 2P
FF:AJP69040Kultivace překladatelských kompetencí R. Kamenickázk 0/2/06 3P
FF:AJP69049Překlad podporovaný počítačem N. Kudrnáčovázk 0/20/05 1P
FF:AJP69051Překladový projekt J. Rambousekzk 0/2/06 4P
FF:AJP69052Překladový projekt - titulkování N. Kudrnáčovázk 0/2/06 3P
FF:AJP69054Překlad: mezní případy, aktuální dění J. Rambousekzk 0/2/06 3P
FF:AJP69059Právní překlad N. Kudrnáčovázk 0/2/06 3P
FF:AJP69074Vybrané kapitoly v překladu do angličtiny R. Kamenickázk 0/2/06+3 2P
FF:AJP69078Lokalizace softwaru v praxi N. Kudrnáčovázk 0/2/06 2P
FF:AJP69079Překlad marketingových textů L. Seibertovázk 0/2/06 2P
122 kreditů

Volitelné předměty

Z nabídky Volitelných předmětů na KAA musí student nasbírat minimálně 10 kreditů. Tyto kredity lze sbírat i z kategorie "Povinně volitelné předměty" v rámci studia PAJ.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL20001Teorie literatury a kultury I M. Kaylorzk 0/2/08 --
FF:AJL20002Teorie literatury a kultury II T. Kačerzk 0/2/08 --
FF:AJL20003Historický vývoj angličtiny J. Chamonikolasovázk 0/2/08 --
FF:AJL22065Sémantika: anglická slovesa N. Kudrnáčovázk 0/2/06 --
FF:AJL22066Výslovnostní podoby angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 --
FF:AJL22068Sémantika: větná semantika N. Kudrnáčovázk 0/2/06 --
FF:AJL22082Pragmatika: Význam v kontextu J. Pelclovázk 0/2/06 --
FF:AJL22083Stylistika: Jazyk v médiích J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJL22087Forenzní lingvistika: anglický jazyk v právním kontextu J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJL22089Sociolingvistické dovednosti: Akademická mluva K. Tomkovázk 0/2/06 --
FF:AJL22091Sociolingvistika: Dimenze interkulturní komunikace J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJL22093Výslovnostní podoby americké angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 --
FF:AJL22098Analýza jazyka mluvených médií J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJL24054Současné britské spisovatelky M. Frankovázk 0/2/06 --
FF:AJL24055Iris Murdoch: spisovatelka a filozofka M. Frankovázk 0/2/06 --
FF:AJL24090Teorie Biografie M. Kaylorzk 0/2/06 --
FF:AJL24101Dramatik Tom Stoppard T. Kačerzk 0/2/06 --
FF:AJL25056Dramatik Arthur Miller T. Kačerzk 0/2/06 --
FF:AJL26071John Milton's 'Paradise Lost' and the British Civil War S. Hardyzk 0/2/06 --
FF:AJL27051Současné indiánské komunity J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJL27053Občanská a lidská práva: srovnávací pohled J. Smithzk 0/2/06 --
FF:AJL27075Philip K. Dick on Screen F. Krajníkzk 0/2/06 --
FF:AJL29054Překlad dětské literatury J. Rambousekzk 0/2/06 --
FF:AJL29055Carrollova "Alice" v češtině J. Rambousekzk 0/2/06 --
FF:AJL29066Styl a překlad R. Kamenickázk 0/2/06 --
FF:SAKS001Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšilzk 0/2/08 --
FF:SAKS003Kulturní perspektivy kolonizace severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/08 --
FF:SAKS004Regionální anglofonní kultury severoamerického areálu T. Pospíšilzk 0/2/08 --
180 kreditů