FF FNPAJpJ Překladatelství anglického jazyka
Název anglicky: English-language Translation
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-PAJ_ Překladatelství anglického jazyka

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJP69800Seminář k magisterské diplomové práci I R. Kamenickáz 0/0/010 3P
FF:AJP69801Seminář k magisterské diplomové práci II R. Kamenickáz 0/0/010 4P
FF:AJP69850Magisterská diplomová práce R. Kamenickáz 0/0/0- 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL21110Zkouška z anglického jazyka K. Tomkovázk 0/0/0- 2P
FF:AJL21120Ústní zkouška z anglického jazyka K. Tomkovázk 0/0/0- 3P
FF:AJP69010Praktické a technické aspekty překladu J. Rambousekk 0/2/04 2P
FF:AJP69011Analýza textu a diskurzu R. Kamenickázk 1/1/04 1P
FF:AJP69012Teorie překladu I. N. Kudrnáčovázk 2/0/04 1Z
FF:AJP69013Teorie překladu II - aplikace J. Chamonikolasovázk 2/0/04 2Z
FF:AJP69022Stylistika pro překladatele AJ N. Kudrnáčovázk 0/2/05 2P
FF:AJP69039Obecné tendence v překladu R. Kamenickázk 0/2/05 2P
FF:AJP69043Překlad v prostředí internetu J. Rambousekzk 0/2/05 3P
FF:AJP69056Technický překlad N. Kudrnáčovázk 0/2/05 4P
FF:CJBB119Kurz správného psaní pro nebohemisty J. Vojtováz 0/2/03 1P
39 kreditů

Povinně volitelné předměty

Z nabídky Povinně volitelných předmětů na KAA musí student nasbírat minimálně 51 kreditů. Z tohoto množství musí být minimálně 41 kreditů z profilujících předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL22065Sémantika: anglická slovesa N. Kudrnáčovázk 0/2/06 --
FF:AJL22066Výslovnostní podoby angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 --
FF:AJL22068Sémantika: větná semantika N. Kudrnáčovázk 0/2/06 --
FF:AJL22082Pragmatika: Význam v kontextu J. Pelclovázk 0/2/06 --
FF:AJL22083Stylistika: Jazyk v médiích J. Chamonikolasovázk 0/2/06 --
FF:AJL22087Forenzní lingvistika: anglický jazyk v právním kontextu J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJL22089Sociolingvistické dovednosti: Akademická mluva J. Chamonikolasovázk 0/2/06 --
FF:AJL22093Výslovnostní podoby americké angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 --
FF:AJL29054Překlad dětské literatury J. Rambousekzk 0/2/06 2P
FF:AJL29055Carrollova "Alice" v češtině J. Rambousekzk 0/2/06 3P
FF:AJL29066Styl a překlad J. Chamonikolasovázk 0/2/06 2P
FF:AJP69040Kultivace překladatelských kompetencí J. Chamonikolasovázk 0/2/06+3 3P
FF:AJP69049Překlad podporovaný počítačem N. Kudrnáčovázk 0/20/05 1P
FF:AJP69051Překladový projekt J. Rambousekzk 0/2/06 4P
FF:AJP69052Překladový projekt - titulkování N. Kudrnáčovázk 0/2/06 3P
FF:AJP69054Překlad: mezní případy, aktuální dění J. Rambousekzk 0/2/06 3P
FF:AJP69059Právní překlad N. Kudrnáčovázk 0/2/06 3P
FF:AJP69074Vybrané kapitoly v překladu do angličtiny N. Kudrnáčovázk 0/2/06 2P
FF:AJP69078Lokalizace softwaru v praxi N. Kudrnáčovázk 0/2/06 2P
FF:AJP69079Překlad marketingových textů L. Seibertovázk 0/2/06 2P
122 kreditů

Volitelné předměty

Z nabídky Volitelných předmětů na KAA musí student nasbírat minimálně 10 kreditů. Tyto kredity lze sbírat i z kategorie "Povinně volitelné předměty" v rámci studia PAJ.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL20001Teorie literatury a kultury I M. Kaylorzk 0/2/08 --
FF:AJL20002Teorie literatury a kultury II T. Pospíšilzk 0/2/08 --
FF:AJL20003Historický vývoj angličtiny J. Chamonikolasovázk 0/2/08 --
FF:AJL22065Sémantika: anglická slovesa N. Kudrnáčovázk 0/2/06 --
FF:AJL22066Výslovnostní podoby angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 --
FF:AJL22068Sémantika: větná semantika N. Kudrnáčovázk 0/2/06 --
FF:AJL22082Pragmatika: Význam v kontextu J. Pelclovázk 0/2/06 --
FF:AJL22083Stylistika: Jazyk v médiích J. Chamonikolasovázk 0/2/06 --
FF:AJL22087Forenzní lingvistika: anglický jazyk v právním kontextu J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJL22089Sociolingvistické dovednosti: Akademická mluva J. Chamonikolasovázk 0/2/06 --
FF:AJL22091Sociolingvistika: Dimenze interkulturní komunikace J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJL22093Výslovnostní podoby americké angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 --
FF:AJL22098Analýza jazyka mluvených médií J. Chamonikolasovázk 0/2/06 --
FF:AJL24054Současné britské spisovatelky M. Frankovázk 0/2/06 --
FF:AJL24055Iris Murdoch: spisovatelka a filozofka M. Frankovázk 0/2/06 --
FF:AJL24090Teorie Biografie M. Kaylorzk 0/2/06 --
FF:AJL24101Dramatik Tom Stoppard T. Kačerzk 0/2/06 --
FF:AJL25056Dramatik Arthur Miller T. Kačerzk 0/2/06 --
FF:AJL26071John Milton's 'Paradise Lost' and the British Civil War S. Hardyzk 0/2/06 --
FF:AJL27051Současné indiánské komunity M. Horákovázk 0/2/06 --
FF:AJL27053Občanská a lidská práva: srovnávací pohled J. Smithzk 0/2/06 --
FF:AJL27075Philip K. Dick on Screen F. Krajníkzk 0/2/06 --
FF:AJL29054Překlad dětské literatury J. Rambousekzk 0/2/06 --
FF:AJL29055Carrollova "Alice" v češtině J. Rambousekzk 0/2/06 --
FF:AJL29066Styl a překlad J. Chamonikolasovázk 0/2/06 --
FF:SAKS001Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšilzk 0/2/08 --
FF:SAKS003Kulturní perspektivy kolonizace severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/08 --
FF:SAKS004Regionální anglofonní kultury severoamerického areálu T. Pospíšilzk 0/2/08 --
180 kreditů