FF FNSAKSpSAF Anglofonní a frankofonní areály
Název anglicky: Anglophone and Francophone Area Studies
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-SAKS_ Severoamerická kulturní studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Program se skládá z předmětů povinných (80 kr.), povinně volitelných (min. 40 kr.) a volitelných předmětů.

Společná část (80 kr.)

Student absolvuje veškeré povinné předměty (SAKS001-006), předměty Seminář k magisterské diplomové práci I a II, předmět Magisterská diplomová práce a předmět Praxe. Dohromady tak získá 80 kreditů.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Ke zdárnému ukončení předmětu "Magisterská diplomová práce" je zapotřebí si zapsat předměty "Seminář k magisterské diplomové práci I" a "Seminář k magisterské diplomové práci II".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS091Seminář k magisterské diplomové práci I T. Pospíšilz 0/0/010 3P
FF:SAKS092Seminář k magisterské diplomové práci II T. Pospíšilz 0/0/010 4P
FF:SAKS093Magisterská diplomová práce T. Pospíšilz 0/0/0- --
20 kreditů

Povinné předměty

Pro zdárné absolvování programu je student povinen absolvovat tyto povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS001Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšilzk 0/2/08 1Z
FF:SAKS002Vícejazyčnost, jazyková změna a jazyková politika J. Chovaneczk 0/2/08 1Z
FF:SAKS003Kulturní perspektivy kolonizace severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/08 2Z
FF:SAKS004Regionální anglofonní kultury severoamerického areálu T. Pospíšilzk 0/2/08 2Z
FF:SAKS005Současná společnost a kultura hispanofonních zemí Latinské Ameriky J. Bellón Aguilerazk 1/1/08 3Z
FF:SAKS006Frankofonní kultury Severní Ameriky P. Kyloušekzk 1/1/08 3Z
FF:SAKS080Praxe T. Pospíšilz 0/0/0 praxe o celkové délce 300 hodin.12 4P
60 kreditů

Specializační část (min. 40kr.)

Student musí ve vybrané specializaci absolvovat sedm kurzů (min 40 kreditů) a to způsobem 3-4 (3 AJ - 4 FJ) nebo 4-3 (4 AJ - 3 FJ). Předměty SAKS011-015 jsou předměty anglofonního areálu. Předměty SAKS 021-025 jsou předměty frankofonního areálu.

Specializační předměty - anglofonní a frankofonní areály

Student musí ve vybrané specializaci absolvovat 7 kurzů (minimálně 40 kreditů) a to způsobem 3-4 (3 AJ - 4 FJ) nebo 4-3 (4 AJ - 3 FJ)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS011Severoamerické mezikulturní narativy M. Horákovázk 0/2/06 1P
FF:SAKS012Překlad severoamerických literatur do češtiny v historicko-kulturní perspektivě J. Rambousekzk 0/2/06 2P
FF:SAKS013Film v USA: Instituce, žánry, autoři, kritika T. Pospíšilzk 0/2/06 3P
FF:SAKS014Současné otázky americké lingvistiky J. Chovaneczk 0/2/06 4P
FF:SAKS015Vybrané kapitoly z anglofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky T. Pospíšilzk 0/2/05 4P
FF:SAKS016Film v Kanadě: Instituce, žánry, autoři, kritika T. Pospíšilzk 0/2/06 --
FF:SAKS017Analýza jazyka mluvených médií J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:SAKS018Decolonization in North America: Environmental Racism, Politics of Consumption and Artivism D. Krásnázk 0/2/06 --
FF:SAKS021Obraz USA a Ameriky v quebecké literatuře P. Kyloušekzk 2/0/06 1P
FF:SAKS022Quebecké divadlo P. Kyloušekzk 2/0/06 2P
FF:SAKS023České překlady z quebecké a karibské literatury P. Kyloušekzk 2/0/06 3P
FF:SAKS024Francouzština v Severní Americe Ch. Cusimanozk 1/0/06 4P
FF:SAKS025Vybrané kapitoly z frankofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/05 4P
76 kreditů