FF FBHIpH Historie
Název anglicky: History
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-HI_ Historie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou, Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIAb16ImSeminář k bakalářské diplomové práci I B. Chocholáčz 0/2/06 5P
FF:HIAb16IImSeminář k bakalářské diplomové práci II B. Chocholáčz 0/2/06 6P
12 kreditů

Povinné předměty (83 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIAb01Úvod do studia dějepisu M. Wihodak 2/0/04 1Z
FF:HIAb01IProseminář I T. Malýz 0/2/03 1Z
FF:HIAb01IIProseminář II T. Malýzk 0/2/03 2Z
FF:HIAb02Úvod do historikovy práce M. Wihodak 0/0/0 blokově.3 1-
FF:HIAb04Pomocné vědy historické L. Führerzk 1/1/03 1-
FF:HIAb06Zkouška ze středověkých dějin L. Janzk 0/0/02 2P
FF:HIAb06aStředověké dějiny východní Evropy P. Bočekz 1/1/03 2P
FF:HIAb06bStředověké dějiny českých zemí L. Janz 0/0/03 2P
FF:HIAb06cStředověké dějiny západní Evropy M. Wihodaz 1/1/03 2P
FF:HIAb06uÚvod do studia středověkých dějin L. Jank 1/1/03 1Z
FF:HIAb07Zkouška z dějin raného novověku T. Knozzk 0/0/02 3P
FF:HIAb07aDějiny raného novověku východní Evropy P. Bočekz 1/1/03 3P
FF:HIAb07bDějiny raného novověku českých zemí B. Chocholáčz 1/1/03 3P
FF:HIAb07cDějiny raného novověku západní Evropy T. Knozz 1/1/03 3P
FF:HIAb07uÚvod do dějin raného novověku T. Malýk 1/1/03 2Z
FF:HIAb08Zkouška z dějin 19. století L. Fasorazk 0/0/02 4P
FF:HIAb08aDějiny kultury a civilizace (1789-1918). Obecné dějiny 19. st. - východ J. Hanušz 1/1/03 4P
FF:HIAb08bDějiny českých zemí v 19. století L. Fasoraz 1/1/03 4P
FF:HIAb08cDějiny kultury a civilizace (1789-1918). Obecné dějiny 19. st. - západ J. Hanušz 1/1/03 4P
FF:HIAb08uÚvod do moderních dějin J. Německ 1/1/03 3Z
FF:HIAb09Zkouška z dějin 20. století T. Dvořákzk 0/0/02 5P
FF:HIAb09aStáty a národnosti ve střední Evropě ve 20. století. Obecné dějiny 20. stol. T. Dvořákz 1/1/03 5P
FF:HIAb09bDějiny Československa 20. století J. Němecz 1/1/03 5P
FF:HIAb09cEvropa po roce 1945. Obecné dějiny 20. stol. D. Nečasováz 1/1/03 5P
FF:HIAb10Dějiny idejí T. Borovskýk 1/1/03 6-
FF:HIAb11Hospodářské a sociální dějiny B. Chocholáčk 1/1/03 5-
FF:HIAb13Dějiny dějepisectví P. Bočekzk 1/1/04 5P
FF:HIAb14INěmčina I A. Urválekz 0/2/02 3-
FF:HIAb14IINěmčina II A. Urválekzk 0/2/02 4-
83 kreditů

Povinně volitelné předměty (10 kr.)

Posluchači absolvují v průběhu studia předměty v hodnotě 10 kr. dle vlastního výběru.

Blok 1

Posluchači si musí zvolit alespoň jeden z níže uvedených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIAb03Dějiny pravěku K. Šabatovázk 2/0/03 --
FF:HIAb05Dějiny starověku J. Bednaříkovázk 2/0/03 --
FF:HIAb12Historická geografie T. Dvořákk 1/1/03 --
9 kreditů

Blok 2

Posluchači absolvují v průběhu studia předměty v hodnotě 7 kreditů dle svého odborného zájmu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIB002bIDětství a mládí moravského velmože (Moravský velmož 1600 I.) T. Knozz 0/2/03 --
FF:HIB002bIIŽivotní styl moravského velmože (Moravský velmož 1600 II.) T. Knozz 0/2/03 --
FF:HIB003bFormování novodobých balkánských národů (19. stol. - 1918) L. Hladkýk 2/0/03 --
FF:HIB004bVenkov českých zemí v raném novověku B. Chocholáčk 1/1/03 --
FF:HIB008bIPotrava, jídlo, strava v dějinách I L. Vykoupilk 2/0/03 --
FF:HIB010bČeské ženské hnutí v první polovině 20. století D. Nečasováz 0/2/03 --
FF:HIB012bKulturní dějiny vína M. Markelk 2/0/03 --
FF:HIB014bNáboženství a kultura Ruska 18. století v politických souvislostech R. Vlčekk 2/0/03 --
FF:HIB015bCestování v 18. a 19. století Z. Stokláskováz 1/1/03 --
FF:HIB016bKřížové výpravy a Svatá země M. Wihodak 1/1/03 --
FF:HIB019bSvět středověkých měst T. Borovskýz 0/2/03 --
FF:HIB021bObčanská válka v USA a americká společnost M. Vlhaz 0/2/03 --
FF:HIB022bMěsto v českých zemích raného novověku II. Hospodářské a sociální aspekty T. Malýk 1/1/03 --
FF:HIB023bJihovýchod Evropy ve stínu osmanského půlměsíce (15. - 18. století) L. Hladkýk 2/0/03 --
FF:HIB024bVenkovské obyvatelstvo českých zemí v raně novověkých pramenech B. Chocholáčk 1/1/03 --
FF:HIB026bAngličtina V. Slovákováz 0/2/03 --
FF:HIB028bRozšiřování EU (ES) jako historický proces (1960-2010) V. Goněck 2/0/03 --
FF:HIB029bKomunistická strana Československa od založení po pražské jaro V. Kaškaz 0/2/03 --
FF:HIB031bMikuláš II. a jeho "přítel" Rasputin. Krize a pád ruského imperia R. Vlčekk 2/0/03 --
FF:HIB032bHospodářské a politické dějiny západní Evropy 1945 - současnost V. Goněck 2/0/03 --
FF:HIB033bFilm jako historický pramen pro poválečné dějiny visegrádské čtyřky J. Mervartk 2/0/03 --
FF:HIB034bHistorická dílna J. Hanušz 0/0/0 blokově v termínu 20. - 24. 11. 2023.3 --
FF:HIB035bSvatí a jejich kult ve středověku L. Zajícz 0/2/03 --
FF:HIB036bKapitoly z dějin SSSR T. Šmídz 0/2/03 --
FF:HIB038bPanovnice, manželky a svaté ženy v Byzanci ve 4.-14. století P. Melicharz 0/2/03 --
FF:HIB039bHistorie Ukrajiny od Bohdana Chmelnyckého po rozdělení Polska L. Svobodak 2/0/03 --
FF:HIB040bModerní dějiny Kavkazu T. Šmídz 0/2/03 --
FF:HIB041bStředověk mezi řádky. Staročeská literatura jako historický pramen L. Machalováz 0/2/03 --
FF:HIB042bSocialistické město: od ideálu k realitě P. Roubalz 0/2/04 --
FF:HIB043bTěšínsko ve 20. století J. Friedlk 2/0/03 --
FF:HIB044bModerní dějiny Ukrajiny L. Svobodak 2/0/03 --
FF:HIB045bMoravský venkov mezi osvícenstvím a zrušením poddanství M. Drozdaz 0/2/03 --
FF:HIB057bnExkurze T. Dvořákk 0/0/04 --
FF:HIB058bnDějiny a kultura Romů a odborná praxe J. Horváthováz 0/0/0 blokově.4 --
FF:AR1B32Církevní správa v českých zemích v pozdním středověku a její písemnosti II P. Elbelz 0/2/03 --
FF:AR2B77Německé novogotické písmo S. Bártaz 0/2/03 --
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 --
119 kreditů