FF FNHIUpH Učitelství historie pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-HIU_ Učitelství historie pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UZHIA09ISeminář k magisterské diplomové práci I L. Fasoraz 0/2/08 3P
FF:UZHIA09IISeminář k magisterské diplomové práci II L. Fasoraz 0/2/08 4P
16 kreditů

Povinné předměty (64 kr.)

Předměty pedagogicko-psychologického základu (24 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 3Z
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
24 kreditů

Oborové předměty (40 kr.)

Blok 1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UZHIA01IDidaktika dějepisu I L. Fasoraz 1/1/06 2Z
FF:UZHIA01IIDidaktika dějepisu II L. Fasorazk 1/1/06 3Z
FF:HIUPP01SPedagogická praxe I L. Fasoraz 0/0/06 2P
FF:HIUPP02SPedagogická praxe II L. Fasoraz 0/0/03 3P
FF:HIUPP03SPedagogická praxe III L. Fasoraz 0/0/03 4P
FF:HIURS01SReflektivní seminář k pedagogické praxi a didaktická dílna I L. Fasoraz 0/0/01 2P
FF:HIURS02SReflektivní seminář k pedagogické praxi II L. Fasoraz 0/0/01 3P
FF:HIURS03SReflektivní seminář k pedagogické praxi III L. Fasoraz 0/0/01 4P
27 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UZHIA04Vybrané kapitoly z dějin středověké Evropy M. Wihodak 2/0/04 1P
FF:UZHIA05Základní problémy raného novověku v Evropě T. Knozk 2/0/04 2P
FF:UZHIA06Základní problémy a pojmy 19. a 20. století J. Hanušk 2/0/04 3P
FF:UZHIA07Křesťanství a sekularizace Evropy v 19. a 20. století J. Hanušk 2/0/04 4P
16 kreditů