FF FBPGpH Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-PG_ Pedagogika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Podmínky pro ukončení bakalářského studijního stupně (hlavní/maior, prezenční studium) jsou následující:
  1. absolvování kurzů tzv. společného univerzitního základu (15 kr.);
  2. získání nejméně 80 kreditů za povinné předměty;
  3. 10 kreditů za absolvovaný diplomový seminář;
  4. 15 kreditů za povinně-volitelné předměty;
  5. složení státní závěrečné bakalářské zkoušky a úspěšné obhájení bakalářské diplomové práce.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGB014Seminář k bakalářské diplomové práci J. Zounekz 0/2/010 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGB001Klíčová témata dějin školství a pedagogiky J. Zounekzk 2/0/06 1Z
FF:PGB002Obecná pedagogika M. Polzk 2/0/06 1Z
FF:PGB003Pedagogické teorie M. Polzk 2/0/06 2Z
FF:PGB004Alternativní pohledy na školu R. Švaříčekzk 2/0/06 2Z
FF:PGB005Základy sociologie K. Šeďovázk 2/0/06 3P
FF:PGB006Sociology of Education K. Šeďovázk 1/1/06 4Z
FF:PGB007Základy psychologie B. Lazarovázk 0/0/06 1P
FF:PGB008Pedagogická psychologie B. Lazarovázk 1/1/06 2P
FF:PGB009Didaktika Z. Šalamounovázk 1/1/06 4Z
FF:PGB010Úvod do pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 1/1/06 3Z
FF:PGB011Metody a techniky pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 1/1/06 4Z
FF:PGB012Ročníková práce M. Sedláčekz 0/2/0 individuální konzultace.8 3P
FF:PGB013Právo J. Harvánekzk 1/1/06 5P
FF:PGB201Státní závěrečná zkouška bakalářská J. ZounekSZk 0/0/0- 6P
FF:PGB202Bakalářská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0- 6P
80 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGB103Dějiny českého školství a pedagogiky J. Zounekz 1/1/04 4P
FF:PGB104Digitální technologie ve vzdělávání J. Zounekz 0/2/04 2P
FF:PGB106Pedagogická komunikace K. Šeďováz 1/1/04 3P
FF:PGB108Vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů P. Novotnýz 1/1/04 2P
FF:PGB111Pedagogická diagnostika P. Hlaďoz 1/1/04 4P
FF:PGB112Pedagogika volného času D. Knotováz 1/1/0 expedice.8 4P
FF:PGB113Předškolní pedagogika M. Rabušicováz 1/1/04 4P
FF:PGB114Pedagogika na Wikipedii J. Zounekz 1/1/04 --
36 kreditů