FSS SPR25 Sociální práce universální
Název anglicky: Social Work Universal
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-SPR Sociální práce

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce

Diplomové práce se týkají tři předměty: SPR898 Metodologie závěrečné práce (zapisuje se ve druhém semestru), SPR899 Konceptualizace diplomové práce (zapisuje se ve třetím semestru) a SPR800 Diplomový seminář (zapisuje se ve čtvrtém semestru).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8898Metodologie diplomové práce L. Musilz 2/0/02 2Z
FSS:SPRn8899Konceptualizace diplomové práce (MAG-KOMB) K. Kubalčíkováz 0/2/08 3P
FSS:SPRn8800Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/1/010 4P
20 kreditů

Povinné předměty společné části

Přičítá se povinné 4 kredity za doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině na úrovni B2 podle evropského referenčního rámce – SERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8810Evaluační výzkum J. Winklerzk 2/0/010 2Z
FSS:VPLn8821Tvorba a implementace veřejné politiky J. Winklerzk 2/0/011 1P
FSS:SPRn8817Přístupy v sociální práci - vyjednávání a mediace M. Nečasovázk 1/1/010 1P
FSS:SPRn8822Odborná praxe a supervize 1 L. Otavaz 0/0/40 Celkem 40 hodin praxe.3 2P
FSS:SPRn8829Odborná praxe a supervize 2 L. Otavaz 0/0/40 Celkem 40 hodin praxe.2 3P
36 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty specializační části

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8811Úvod do poskytování supervize M. Nečasovázk 2/0/09 1P
FSS:SPRn8815Metody v sociální práci - makro K. Kubalčíkovázk 2/0/012 1P
FSS:SPRn8819Reflexivita v sociální práci P. Navrátilzk 2/0/012 2-
FSS:SPRn8832Vzdělávací supervize a koučink J. Navrátilovázk 1/1/07 2-
40 kreditů

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty (Blok 1)

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8814Sociální práce s mládeží M. Punovázk 2/0/010 3P
FSS:SPRn8823Sociální práce s klientem v modelu růstu V. Satirové P. Navrátilzk 1/1/010 3P
20 kreditů
Povinně volitelné předměty (Blok 2)

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 2.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8803Přístup k práci s klientem a kultura organizace L. Musilzk 2/0/010 2P
FSS:SPRn8834Participativní přístup v sociální práci s klientem K. Kubalčíkovázk 1/1/010 2P
20 kreditů