FF FBVHpV Hudební věda
Název anglicky: Musicology
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-VH_ Hudební věda

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HV_01aÚvod do hudební vědy P. Macekzk 1/0/03 1Z
FF:HV_02aProseminář I. P. Macekz 0/2/02 1Z
FF:HV_02bProseminář II. P. Macekz 0/2/02 2Z
FF:HV_05aHarmonie I. J. Perutkovák 1/1/02 2Z
FF:HV_05bHarmonie II. J. Perutkovázk 1/1/04 3Z
FF:HV_06Kontrapunkt M. Štědroňk 1/1/03 2Z
FF:HV_07Hudební akustika P. Kalinak 1/1/03 3Z
FF:HV_08Intonace J. Perutkovák 0/1/01 1Z
FF:HV_22Hudební formy M. Flašarzk 1/1/04 4P
FF:HV_23aHudební analýza I J. Perutkovázk 1/1/03 5P
FF:HV_23bHudební analýza II M. Štědroňzk 1/1/03 6P
FF:HV_24aHudební paleografie I. V. Maňasz 1/1/02 3P
FF:HV_24bHudební paleografie II. V. Maňaszk 1/1/04 4P
FF:HV_801aDějiny hudby: do nástupu novověku A V. Maňaszk 1/1/04 1P
FF:HV_802aDějiny hudby: renesance a rané baroko A V. Maňaszk 1/1/04 2P
FF:HV_803aDějiny hudby: baroko A J. Perutkovázk 1/1/03+1 5P
FF:HV_804aDějiny hudby: klasicismus A J. Perutkovázk 1/1/03+1 6P
FF:HV_805aDějiny hudby: 19. století A J. Zahrádkazk 1/1/04 3P
FF:HV_806aDějiny hudby: 20. století A M. Flašark 1/1/03 4P
FF:HV_807Hudba v českých dějinách do konce 18. století J. Perutkovázk 1/1/04 5P
FF:HV_808Hudba v českých dějinách (19. a 20. století) J. Zahrádkazk 1/1/03+1 6P
67 kreditů

Povinně-volitelné předměty