Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F24404 Hudební věda
Název anglicky: Musicology
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-VH_ Hudební věda

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VH_01aÚvod do hudební vědy V. Maňaszk 1/0/03 1Z
FF:VH_02aProseminář I. V. Maňasz 0/2/02 1Z
FF:VH_02bProseminář II. V. Maňasz 0/2/02 2Z
FF:VH_05aHarmonie I. V. Maňask 1/1/02 2Z
FF:VH_05bHarmonie II. V. Maňaszk 1/1/04 3Z
FF:VH_06Kontrapunkt V. Maňask 1/1/03 2Z
FF:VH_07Hudební akustika V. Maňask 1/1/03 4Z
FF:VH_08Intonace V. Maňask 0/1/01 1Z
FF:VH_22Hudební formy V. Maňaszk 1/1/04 4P
FF:VH_23a -- 0/0- 5P
FF:VH_23b -- 0/0- 6P
FF:VH_24aHudební paleografie I. V. Maňasz 1/1/02 3P
FF:VH_24bHudební paleografie II. V. Maňaszk 1/1/04 4P
FF:VH_801aDějiny hudby: do nástupu novověku A V. Maňask 1/1/03 3P
FF:VH_802aDějiny hudby: renesance a rané baroko A V. Maňask 1/1/03 4P
FF:VH_803a -k 0/0- 5P
FF:VH_804aDějiny hudby: klasicismus A V. Maňask 1/1/04 6P
FF:VH_805aDějiny hudby: 19. století A V. Maňask 1/1/03 3P
FF:VH_806aDějiny hudby: 20. století A V. Maňask 1/1/03 4P
FF:VH_807Hudba v českých dějinách do konce 18. století V. Maňask 1/1/03 5P
FF:VH_808Hudba v českých dějinách (19. a 20. století) V. Maňask 1/1/03 6P
52 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Další aplikace