HV_24b Hudební paleografie II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Stanislav Tesař (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 N42
Předpoklady
VH_01a Úvod do hudební vědy && VH_02a Proseminář hudební vědy I. && VH_02b Proseminář II. &&(( VH_03a Dějiny hudby I. ) || ( VH_801a Dějiny hudby I. A && VH_802a Dějiny hudby II. A ))&& VH_04 Hudební nauka &&(( VH_05 Harmonie ) || ( VH_05a Harmonie I. && VH_05b Harmonie II. ))&& VH_08 Intonace && VH_09 Sluchová analýza && CJV09 Latina I. && CJV10 Latina II. && VH_24a Hudební paleografie I. && VH_11a PVH
Absolvování první části kurzu Hudební paleografie I(VH_24a)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní orientaci v historické, teoretické a praktické problematice zápisu vícehlasého hudebního projevu v období 13. - 16. století. Klade důraz na znalost jeho historie a systematiky a vytváří předpoklady pro praktickou schopnost identifikace a transkripce základních typů notačních systémů tohoto období.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen identifikovat základní typy evropské notace v rozmezí 9.-16. století.
Osnova
  • Látka předmětu je rovržena do následujících tematických okruhů: 1) Notace předfrankonská a frankonská 2) Černá (francouzská) menzurální notace. 3) Bílá menzurální notace. 4) Kritika hudebního zápisu. Osnova předmětu včetně podrobného rozpisu látky k jednotlivým tematickým okruhům a přehled související literatury jsou uvedeny v souhrnném sylabu uloženém v IS.
Literatura
    povinná literatura
  • APEL, Willy. Die Notation der polyphonen Musik 900-1600. VEB Breitkopf-Härtel Musikverlag, Leipzig 1962 (též v anglické verzi)
  • RYBARIČ, Richard. Vývoj európskeho notopisu. Vyd. 1. Bratislava: Opus, československé hudobné vydavatel'stvo, 1982. 222 s. info
    doporučená literatura
  • Musikgeschichte in Bildern. Band 3, Musik des Mittelalters und der Renaissance. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1966. info
Výukové metody
Výuka předmětu probíhá v týdenním cyklu formou přednášek spojených s vizuálními demonstracemi prezentované látky a navazujících seminářů zaměřených na procvičování transkripčních technik.
Metody hodnocení
Kurs je uzavřen závěrečnou zkouškou jejíž úspěšné absolvování je podmíněno: 1) Spolehlivou znalostí problematiky historického vývoje notace v rozsahu přednesené látky a sylabu uvedeného v IS MU. 2) Spolehlivou znalostí principů probraných notačních systémů a zásad jejich transkripce. 3) Spolehlivou znalostí základních titulů oborové literatury. 4) Vyhovujícím zpracováním zadaného seminárního úkolu. 5) Úspěšným zpracováním zkouškového testu.
Informace učitele
Další tituly doporučené literatury: Besseler, Heinrich - Gülke, Peter: Schriftbild der mehrstimmigen Musik, Musikgeschichte in Bildern, Band 3: Musik des Mittelalters und Renaissance, VEB Deutsche Verlag für Musik, Leipzig 1973 RYbarič, Richard: Vývoj európského notopisu. Opus, Bratislava 1982.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.