PdF NAJ2Ahk Lower Secondary School English Language Teacher Training
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující kombinovaný hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-AJ2A Lower Secondary School English Language Teacher Training

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6649Educational Psychology E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1Z
PdF:SZ6651School Education T. Janíkzk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6652Educational and Psychological Assessment in Teaching Practice J. Kratochvílovák 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
11 kreditů

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6653School Management J. Bradováz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:SZ6654Inclusive Education K. Pančochaz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:SZ6692Alternative and Innovative Education H. Horkáz 0/2/0 4 hodiny.2 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk032Němčina pro pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.7 1-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ9101Praktická a profesní angličtina 1 I. Headlandová Kalischováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 1P
PdF:AJ9102Praktická a profesní angličtina 2 I. Headlandová Kalischovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 2P
PdF:AJ9201Lexikologie O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 1P
PdF:AJ9202Stylistika O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 2P
PdF:AJ9301Současná britská literatura a společnost Z. Janíkk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 1P
PdF:AJ9302Současná americká literatura a společnost Z. Janíkk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 2P
PdF:AJ9303Literatura pro děti a mládež L. Podroužkovák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 3P
23 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ0303Tvůrčí psaní poezie L. Podroužkováz 0/0/0 online.2 2-
PdF:AJ0502Editování časopisu v AJ G. Oaklandovák 0/1/02 2-
PdF:AJ5501Primární zdroje ve výuce angličtiny S. Hanušováz 0/0/2.7 intenzivní kurz.3 1-
PdF:AJ5502Primární zdroje ve výuce angličtiny S. Hanušováz 0/0/1.7 Intenzivní kurz.3 2-
PdF:ONLINE_AAngličtina Online J. Zerzovák 0/0/0 online.2 1-
12 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ9401Didaktika anglického jazyka 1A S. Hanušováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 1Z
PdF:AJ9402Didaktika anglického jazyka 1B S. Hanušováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 2Z
PdF:AJ9403Didaktika anglického jazyka 2A S. Hanušovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 3Z
PdF:AJ9404Didaktika anglického jazyka 2B S. Hanušováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6650Teaching Practice 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hours.2 1P
PdF:SZ6656Practice Reflection P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minutes.1 1P
PdF:AJ6005Učitelská praxe 2 S. Hanušováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:AJ6006Učitelská praxe 3 S. Hanušováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ_DPpDiplomová práce - Projekt S. Hanušováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:AJ_DPDiplomová práce S. Hanušováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:AJ_DPdDiplomová práce - Dokončení S. Hanušováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů