PdF NAJ2Ahp Lower Secondary School English Language Teacher Training
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-AJ2A Lower Secondary School English Language Teacher Training

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6639Educational Psychology E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6642School Education J. Kratochvílovázk 1/0/02 2Z
PdF:SZ6646Educational and Psychological Assessment in Teaching Practice J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
9 kreditů

Povinně volitelné - blok A

Student zapisuje během studia jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6643Theory and Practice of School T. Janíkz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6644Theory and Practice of Curriculum P. Knechtz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6645Theory and Practice of Teaching H. Horkáz 0/1/02 2Z
6 kreditů

Povinně volitelné - blok B

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6647School Management J. Bradováz 0/2/02 1P
PdF:SZ6648Inclusive Education K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6669Alternative and Innovative Education H. Horkáz 0/2/02 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp033Němčina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp034Němčina pro pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ4101Praktická a profesní angličtina 1 I. Headlandová Kalischováz 0/2/02 1P
PdF:AJ4102Praktická a profesní angličtina 2 I. Headlandová Kalischovázk 0/2/04 2P
PdF:AJ4201Lexikologie O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/4/04 1P
PdF:AJ4202Stylistika O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/2/04 2P
PdF:AJ4301Současná britská literatura a společnost L. Podroužkovák 0/2/03 1P
PdF:AJ4302Současná americká literatura a společnost Z. Janíkk 0/3/03 2P
PdF:AJ4303Literatura pro děti a mládež L. Podroužkovák 0/3/03 3P
23 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ0303Tvůrčí psaní poezie L. Podroužkováz 0/0/0 online.2 2-
PdF:AJ0502Editování časopisu v AJ G. Oaklandovák 0/1/02 2-
PdF:AJ5501Kurz zahraničního lektora S. Hanušováz 0/0/2.7 intenzivní kurz.3 1-
PdF:AJ5502Kurz zahraničního lektora S. Hanušováz 0/0/1.7 Intenzivní kurz.3 2-
PdF:ONLINE_AAngličtina Online J. Zerzovák 0/0/0 online.2 1-
PdF:ONLINE_ASAngličtina Online - Mluvený projev S. Hanušovák 0/0/0 online.2 2-
14 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ4401Didaktika anglického jazyka 1A S. Hanušováz 0/2/02 1Z
PdF:AJ4402Didaktika anglického jazyka 1B S. Hanušováz 0/2/02 2Z
PdF:AJ4403Didaktika anglického jazyka 2A S. Hanušovázk 0/2/04 3Z
PdF:AJ4404Didaktika anglického jazyka 2B S. Hanušováz 0/2/02 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6640Teaching Practice 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hours.2 1P
PdF:SZ6641Seminar on Teaching Practice P. Svojanovskýz 0/1/0 4x 90 minutes.1 1P
PdF:AJ6002Učitelská praxe 2 S. Hanušováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:AJ6003Učitelská praxe 3 S. Hanušováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ_DPpDiplomová práce - Projekt S. Hanušováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:AJ_DPDiplomová práce S. Hanušováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:AJ_DPdDiplomová práce - Dokončení S. Hanušováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů