FSS BSA07 Sociální antropologie (na dostudování vedlejší)
Název anglicky: Social Anthropology (graduation minor)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Zahrnut v programu: FSS B-SAN Sociální antropologie

Jazyky (2 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 1-
4 kredity

TV (1 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p974Tělesná výchova - Florbal J. Škodaz 0/2/01 1-
1 kredit

Povinné předměty (P+PV 77 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1001Úvod do sociální antropologie C. Szalózk 2/0/06 1Z
FSS:SANb1007Kritická interpretace náboženství C. Szalózk 1/16 4Z
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie I. Kašparovázk 1/1/06 2Z
FSS:SANb1006Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí C. Szalózk 1/1/06 3Z
FSS:SANb1008Politická a ekonomická antropologie Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 3Z
FSS:SANb1003Etnografické metody a terénní výzkum C. Szalózk 1/1/06 1Z
FSS:SANb1004Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu A. Souralovázk 0/2/09 2Z
FSS:SANb1002Seminář k Úvodu do sociální antropologie I. Kašparovázk 0/1/16 1P
51 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb2009Antropologie migrace C. Szalózk 1/16 4-
FSS:SANb2010Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2011Antropologie, tělo a medicína E. Šlesingerovázk 1/16 5-
FSS:SANb2007Dějiny sociální antropologie C. Szalózk 1/1/06 3-
FSS:SANb2012Vizuální studia E. Šlesingerovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2014Antropologie spotřeby a konzumní společnosti Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2008Antropológia a postsocializmus: transformácie a identity C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SANb2013Roma in Central Europe C. Szalózk 1/1/09 4-
51 kreditů